Tønsbergs Blads velgeruide for Nøtterøy

Av for oss i Nøtterøy Venstre ukjente årsaker kan vi ikke se å ha mottatt noen henvendelse fra Tønsbergs Blad i forbindelse med partiets syn på 10 ulike politiske spørsmål. Vi ønsker derfor å kunngjøre våre svar, om ikke noe annet så ihvertfall her på egne hjemmesider…..

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


1. Hva bør prioriteres først: Skoleutbygging eller sykehjem?
Nøtterøy Venstre vil prioritere sykehjem først. Det brukes millioner av kroner på nødvendig vedlikehold for å tilfredstille lovpålagte krav. Dette beryr ikke at skoleutbyggingen må nedprioriteres. Nytt sykehjem vil gi lavere driftskostnader som kan benyttes til skole.

Valgurne

2. Vil dere bygge nye skoler på Torød og Brattås?
Inneklimaet er viktigst. Nybygg må veies opp mot kostnader til opprusting.

3. Hvordan skal dere få til en ny fastlandsforbindelse?

Vi vil først spørre Nøtterøys befolkning om de ønsker en ny fastlandsforbindelse. Dette gjør vi samtidig som vi alle må innse at løsningen blir brukerfinansiert.

4. Bygges det for mye på Nøtterøy?

Ja, spesielt med tanke på mange uløste trafikkmessige forhold, men nybygg må også sees opp mot miljø og arealdisponering.

5. Hvordan vil dere sikre allmenhetens tilgang til strandsonen?
Ingen privatisering av- og ingen dispesasjoner i strandsonen. Fri ferdsel, og videreføring av arbeidet med kyststier.

6. Hvordan vil dere redusere klimautslippene på Nøtterøy?

Miljøperspekivet skal være overordnet i kommunens egen virksomhet, samt styrende ved bruk av eksterne aktører. Miljø og utslipp må veie tyngst ved anbud. Vi vil ha fokus på en klima og miljøplan med innføring av et klimaregnskap for kommunen.

7. Hvordan skal dere styrke hjemmetjenesten?

Mer variert tjenestetilbud. For eksempel ambulerende vaktmestertjeneste ved behov. Dette vil frigjøre helsefaglig personell til de viktige oppgavene. Dette i tillegg til en større grunnbemanning.

Valgurne 2

8. Hvilke planer har dere for ungdomshuset?
Ungdommen selv må ha mer innflytelse. Plassering av dagens ungdomshus er et bevis på feil politisk beslutning.

9. Hvor mange flyktninger vil dere ta i mot hvert år?

Oppfylle UDIs forventning om bosetting i vår kommune. Flyktninger må intergreres på en mer måltettet måte enn i dag. Å lære norsk er en rett og en plikt.

10. Hvordan skal dere få orden på økonomien i kommunen?

Sykdomstegnet er mangel på vedlikehold i kommunen. Dette belaster budsjettene i så stor grad at dette gir mindre handlingsrom. Vi ender opp med en situasjon der forfallet kommer så langt at nybygg er mer lønnsomt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**