Venstre vil ha boliger på Dokken

Venstres forslag går ut på at Dokken hovedsakelig skal bli et boligområde, med enkelte butikker og grøntområder. Partiet har fått hjelp av Urban Rabbe Arkitekter AS til å lage tegninger for området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Anders Skoglund

Anders Skoglund

– Vi må gjøre som resten av Europa. De har gjort gamle industriområder om til flotte områder for næring og bolig for lengst. Det må vi gjøre i Bergen også, sier Anders Skoglund i Venstre.

– Det er en ufornuftig bruk av areal på Dokken i dag. Det er stor enighet om at containerhavnen bør flyttes ut av sentrum, men planene er langt frem i tid. Vi vil få den flyttet så raskt som mulig for å ruste opp dette området, sier Ander Skoglund i Venstre.

– Containerne på Dokken er ikke bare for båttrafikk, men vel så mye for trailere. Når dette er fjernet vil det også bli mindre trailertrafikk i sentrum, sier Skoglund.

Han viser til at både Oslo og Liverpool tidligere hadde containerhavner, men at disse nå er flyttet og erstattet med fine bydeler.

Les mer i ba.no

Dokken

Dokken

Dokken sett fra Laksevåg

Dokken sett fra Laksevåg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**