Stem Venstre i fylkestingsvalet!

Gode vegårsheiing,
Venstre stiller ikkje liste på Vegårshei i 2007. Men du kan stemme på miljø, skole, dei som treng hjelpa mest – og dei som vil skape ein arbeidsplass for seg sjølve og noen andre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


ved å stemme Venstre i fylkestingsvalet.

Venstre Logo Hamarøy Framtid Pike Optimist Sjarm Jente

Foto: ukjent

Venstre står sterkare enn noen gong sidan partikløyvinga i 1972. Vi har nå fleire som er interesserte i å drive Venstrearbeid på Vegårshei. Meld deg til teneste, i arbeidet med å få ei god Venstreliste på Vegårshei i neste val.

Ring til fylkesleiar Line Øvernes Mørch eller fylkessekretær Andreas Koch.

Godt val!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**