Meland Venstre ønsker deg et godt valg! Hver stemme teller!

Vi vil i den neste perioden arbeide for at

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


alle avgjerder vert tatt nærast dei det gjeld
auke rammetimetalet
auke areal for næringstiltak
auke omsorga på sjukeheimen, m.a. auke grunnbemanninga
få effektuert klimaplanen i kommunen
bidra til at ubåten ved Fedje vert heva
bidra til at gjenbruksstasjonen vert oppretthalden
ikke prioritera ny kirke i denne perioden

Eit velferdssamfunn vert målt etter korleis vi tek vare på dei
svakaste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**