Brukbart valgresultat i Fet

Med Arbeiderpressens massive støtte til Arbeiderpartiet fikk både Venstre og de øvrige samarbeidende partiene SV og SP en nedgang i antall stemmer, men Venstre beholdt sitt mandat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Med et valgrersultat på 3,0 % er Fet Venstre sikret fast plass i kommunestyret, med Håkon Emil Libak som fast representant og Lene Gjelseth Dalbak, Stian Andresen, Roger Wangberg og Jane Beate Bjur som valgte vararepresentanter. Fet Venstre har her gode kandidater til mulige plasser som kan bli tilbudt i formannskap,utvalg og komiteer.

Fet Venstre er nå en “joker” når det gjelder fordeling av posisjoner mellom sosialistiske og de ikke sosialistiske partiene i så vel formannskap, utvalg og komiteer, hvor de sosialistiske partiene kan komme til å miste en representant.

Vi takker alle våre velgere for fornyet tillit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**