Program Landsstyret Oslo 22. sept. 2007

Venstre avholder landsstyremøte lørdag 22. september og søndag 23. september på Oslo Rica hotell. Leders tale v/ nestleder Trine Skei Grande finner sted lørdag kl. 11.15. Møtet forøvrig er i sin helhet viet valget 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kontaktpersoner for pressen:
informasjonsrådgiver Jan-Christian Kolstø, tlf. 920 56 081
generalsekretær Terje Breivik, tlf. 99491315

Program

Lørdag 22. september:
10:30 Innreise/kaffe
11:00 Åpning/konstituering
11:15 Tale av nestleder i Venstre Trine Skei Grande
12:15 Lunsj
13:30 Generell politisk debatt
16:30 Kaffepause
16:45 Valget 2007 fra VHOs ståsted.Innledning ved generalsekretær Terje Breivik.
18:00 Politiske fråsegner
18:30 Møteslutt
19:00 Middag

Søndag 10. juni:
09:30 Politiske fråsegner
10:00 Valget 2007
– Hva planla vi?
– Hva gjorde vi?
– Hvorfor ble resultatet som det ble?
– Hva nå — organisatorisk?
Innledninger ved: Tonje L. Gurholt: Telemark, Helge S. Larsen: Rogaland og Stavanger, Roar Sollied: Troms, Åse Rostvåg: Vest Agder.
Gruppearbeid og plenumsdebatt:
– Hva blir de viktigste organisatoriske grepene frem mot 2009 og 2011?
12:00 Representasjon i KS etter valget. Innledning ved KS styremedlem Ingvild T.Vevatne
12:45 Politiske fråsegner
13:30 Avslutning, lunsj

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**