Fire nye år med Senterpartiet og Knut A. Austad

I dag blei det endeleg klart at den store taparen i Bygland-valet, Knut A. Austad og Senterpartiet, skal styre i ennå fire år. Senterpartiet tapte to mandat, men har laga fleirtal saman med Kristeleg folkeparti sine to mandat og Arbeidarpartiet sine to mandat. Berre nokre få stemmer skilte felleslista Venstre-Høgre frå ordførarstolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Arbeidarpartiet fekk to mandat med minst moglege margin med 10,5% av stemmene, mens felleslista mangla berre nokre få stemmer på å ta tredjemandatet med 15,2% av stemmene. Det viste seg til slutt at det var desse ørsmå marginane til fordel for Arbeidarpartiet som berga Knut A. Austad ved makta.

Nå held Venstre fram arbeidet sitt med partibygging i Bygland, med sikte på å markere eit enda sterkare alternativ i neste val.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**