Likevel Knut Austad som ordførar?

NRK-Sørlandet melder i dag at det kanskje likevel blir Senterpartiordførar i Bygland, trass i det store nederlaget partiet fekk i valet 11. september. Knut Austad meldte tidlegare at han ikkje ville halde fram, logisk nok etter valresultatet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det kan kome på tale med Sigbjørn Horverak frå Kristeleg folkeparti som varaordførar. For noen dagar sidan var alt klart for Olav Neset frå felleslista Venstre-Høgre som ordførar. Vi kjem tilbake til det endelege resultatet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**