Dialog og utveksling fremfor fundamentalistskoler

Det meldes i dag at regjeringen gir millionstøtte til omstridte religiøse skoler i Pakistan. Regjeringen valgte imidletid ikke å bevilge penger til et dialogprosjekt som Venstre foreslo og som fikk flertall på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Forslaget fra Venstre kan du lese her Utenrikskomiteens merknader finner du her.

– Det er naivt å bevilge penger til disse skolene og samtidig ikke stille krav. Jeg har selv vært nede i Pakistan og sett hvordan noen av disse skolene fungerer, sier Venstres Trine Skei Grande

Venstre fremmet forslag om et dialog- og utvekslingsprosjekt i kjølvannet av karikatur-saken og fikk flertall på Stortinget etter behandling i Utenrikskomiteen. Venstre forslo å styrke samarbeid og dialog mellom enkeltmennesker, frivillige organisasjoner, politiske partier og næringsliv i Norge og i muslimske land bl.a. gjennom økt utveksling.

– At regjeringen velger å prioritere penger til fundamentaliske skoler i stedet for reelle dialog- og utvekslingsprosjekter mellom norske og muslimske ungdomsorganisasjoner, viser at de ikke har skjønt hvordan verden fungerer i dag, sier Venstres Trine Skei Grande.

Venstres forslag om et utvekslings- og samarbeidsprogram mellom muslimske land og Norge bygger på en grunnfestet tro på dialog og utveksling som tiltak for å bygge ned fordommer og fremme fred og samarbeid,

– Slike dialogprosjekt kan bidra til å rydde opp i fordommer, misforståelser eller rett og slett ren uvitenhet. Det er da forstemmende at regjeringen i stedet prioriterer penger til skoler som ikke akkurat er kjent for å rydde opp i fordommer eller fremme fred og dialog, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**