Skjerp boikotten av Burma

Venstre mener regjeringen bør legge et så stort press på militærjuntaen som mulig for å den til å avstå fra bruk av vold.Det kortsiktige målet bør være å forhindre nye blodbad for så å berede grunnen for en fredelig overgang til demokrati.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Venstre oppfordrer regjeringen til så snart som mulig å komme på banen og skjerpe de norske sanksjonene mot Burma, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

Uenig med Solheim
Pr. i dag fører regjeringen samme linje som EU medmålrettede sanksjoner, herunder våpenembargo, visumnekt og frys av midler for medlemmer av militærjuntaen.

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande

– Disse sanksjonene må styrkes slik USA har gjort og slik Storbritannias statsminister Gordon Brown krever, sier Grande.

Utviklingsminister Erik Solheim hevdet høsten 2006 at økonomiske sanksjoner overfor Burma var feilslått, og ville i stedet satse på dialog. Militærjuntaen synes imidlertid ikke å være interessert i dialog, og sanksjonene har ikke vært omfattende eller effektive nok. Illustrerende her er at det økonomiske samkvemmet mellom Norge og Burma har vært i vekst

– Derfor bør den snart ti år gamle oppfordringen fra daværende statsminister Kjell Magne Bondevik, om ikke å handle med, investere i, eller reise til Burma, skjerpes, sier Skei Grande.

Bør vurdere forbud
Venstre mener at et forbud også bør vurderes, alternativt at det utarbeides en offentlig tilgjengelig liste over alle norske aktører som handler med eller investerer i Burma. Dessuten bør kapital fra Statens Pensjonsfond ikke plasseres i Bruma eller i selskap som handler med eller investerer i Burma.

– Venstre krever dessuten at regjeringen bør gjenta og forsterke kravet om at Aung San Suu Kyi settes fri. Videre bør regjeringen gjøre hva den kan for at Burma-spørsmålet prioriteres i FN – og tas opp i sikkerhetsrådet, sier Venstres nestleder.

Kina og India må ta ansvar
– Norge må benytte enhver anledning til å gjøre det klar overfor Kina og India at de, som viktige støttespillere for militærjuntaen, bærer et stort ansvar for hva som skjer i landet. De bør bruke all sin innflytelse til å presse juntaen til å avstå fra vold – og gå med på en fredelig overgang til demokrati, sier Skei Grande.

– Det samme gjelder ASEAN. Overfor Kina bør det spesielt vektlegges at glansen rundt deres olympiske leker til neste år kan bli betydelig svekket hvis utviklingen i Burma går feil vei, sier Skei Grande.

Venstre har stor beundring for motet som de burmesiske munkene og nonnene – og andre opposisjonelle utviser i sin ikke-voldelige kamp. De utsetter seg selv for stor fare, og risikerer en grusom behandling i juntaens fengsler. Sett i lys av det vil Venstre foreslå en betydelig økning i den humanitære hjelpen til Burma. Den er i dag er på 35 millioner kroner, og kanaliseres gjennom forskjellig NGOer. Hjelpen bør gå til opposisjonelle og til de som er blitt offer for regimets udåder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**