Venstre inngår i sentrum-venstre-koalisjon

Venstre har undertegnet en avtale med SV, Ap, KrF og Sp om politisk plattform og fordeling av posisjoner i den kommende kommunestyreperioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Boye Bjerkholt

Foto: Venstre

Avtalen avklarer viktige satsingsområder de neste fire årene og gir Venstre stort politisk gjennomslag. Venstre blir representert med en representant i formannskapet, nestleder i hovedutvalg for undervisning og medlem i hovedutvalg for kultur, nærmiljø og landbruk.

— Dette er en veldig god avtale for Venstre, kommenterer Boye Bjerkholt, leder i Skedsmo Venstre.

— Primært hadde vi ønsket en annen samarbeidskonstellasjon, men når det ikke var mulig å samle flertall for den løsningen, hadde vi valget mellom å stille oss utenfor og syte, eller gjøre det beste ut av situasjonen og sikre en posisjon som gir størst mulig gjennomslag for vår politikk. Med en plattform som er så klar på klima, naturvern, skole, kultur og barn og unge, er det ingen tvil om at Venstre har satt et tydelig preg på den avtalen vi har kommet fram til, utdyper han.

Bjerkholt peker spesielt på punktene som omhandler klimahandlingsplan, avfallshåndtering, verneplan for ravinene, miljøtiltak i Nitelva og Leira, økt satsing på etterutdanning for lærere og kvalitet i skolen, styrking av det oppsøkende ungdomsarbeidet og gode tilholdssteder i nærmiljøet for barn og unges fritidsaktiviteter. Men også på andre punkter har Venstre grunn til å være fornøyd.

— Vi kan stille oss fullt og helt bak de politiske prioriteringene som de fem partiene i fellesskap har forhandlet seg fram til. Venstre har også fått gjennomslag for at en avskaffelse av eiendomsskatten skal vurderes mot slutten av perioden. Plattformen binder oss bare til å videreføre eiendomsskatten de to første årene, og det er helt i tråd med vårt program, sier Bjerkholt.

Partiene har ingen avtale om å opptre i blokk i kommunestyret. — Vi er forpliktet til å følge opp den politiske plattformen, men utover det ligger det ingen forpliktelser i forhold til hvordan vi skal opptre i kommunestyret. Hvert enkelt parti står fritt til selv å ta stilling i enkeltsaker, og som sentrumsparti kommer Venstre fortsatt til å være opptatt av å ha et godt forhold til Høyre og Fremskrittspartiet, sier Bjerkholt.

Venstre har allerede godkjent avtalen på et ekstraordinært medlemsmøte.

— Det har falt mange tungt for brystet at vi samarbeider med venstresiden. Men vi må forholde oss til at det er flertall i kommunestyret for et sentrum-venstre-samarbeid med eller uten Venstre. Utfra den forutsetningen, er den avtalen som vi har klart å forhandle i land, så god at det ville være galskap å si nei, mener Venstre-lederen.

— Venstres deltakelse i samarbeidet vil merkes, og til syvende og sist handler dette om å få gjennomslag for de sakene vi sa i valgkampen at vi skulle kjempe for. Det tror jeg også velgerne våre vil ha forståelse for. Venstre alene kan ikke få igjennom noenting. Jeg er ikke i tvil om at Skedsmo er best tjent med at vi går inn og drar politikken i vår retning framfor å stå utenfor og syte over at det ikke gikk helt som vi hadde ønsket på forhånd, avslutter Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**