Budsjettet: Svikter høyere utdanning og forskning

Venstres leder Lars Sponheim karakteriserer statsbudsjettet som et grått administrasjonsbudsjett med litt miljøprofil. – Rekordhøye inntekter gir store muligheter til å satse på framtida. Derfor er det urovekkende at man nedprioriterer høyere utdanning og forskning. Heller ikke vår tids største utfordring – klima – prioriteres tilstrekkelig i regjeringens budsjettforslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Lars Sponheim

Foto: Rune Kongsro

Forslaget til statsbudsjett er uten en klar politisk kurs, der alle får litt, og miljø litt mer enn litt, som følge av svært gode tider og rekordstor skatteinngang i 2008. De rekordstore inntektsøkningene fra fastlands-Norge gjør også at regjeringen kan legge opp til et relativt stramt budsjett i forhold til handlingsregelen for pensjonsfondet, uten at dette merkes og bevilgnignene i realiteten kan økes på samtlige departementers budsjett.

Fortsetter hvileskjæret
Regjeringen retter ikke opp fjorårets kutt i basisbevilgningene til universitetene og høgskolene. Det satses ikke tilstrekkelig på forskerrekruttering, og det mangler fortsatt 9 mrd. kroner for at Forskningsfondet skal komme på samme nivå som BondevikII-regjeringen foreslo i sitt siste budsjett (2006).

– Hvileskjæret innen utdanning og forskning fortsetter. Djupedal befester sin posisjon som en barnehageminister, og vi ser ingenting til kunnskapsministeren. Satsingen på barnehageplasser, heldagsskole og frukt og grønt, går på bekostning av høyere utdanning og forskning. Her er det ingen positive nyheter for dem som er opptatt av innovasjon og verdiskaping, sier Lars Sponheim.

Noe postitivt på miljø
Venstre mener det er positive elementer i budsjettet på miljø. Økningene i grønne avgifter er bra, men budsjettet gir ikke det nødvendige løftet som skal til for å møte klima- og miljøutfordringene.

– Selv om miljøverndepartementets budsjett øker, er dette bare en nødvendig oppretting av fjorårets kutt. Støtten til fornybar energiprodusjon er for svak, og vi savner ordninger for investeringstøtte til pilotprosjekt. Selv om regjeringen bruker om lag det samme beløpet på CO2-håndering av gasskraft som i 2007, gis det ikke en avklaring på om når og hvordan gasskraftverket på Kårstø skal renses, påpeker Sponheim.

Regjeringen viser vilje til å legge om skatte- og avgiftssystemet i en mer miljøvennlig retning, noe som er positivt.
– Regjeringen burde ha tatt større og mer omfattende grep og vist en reell vilje til å gå fra rød til grønn beskatning, sier Venstrelederen.

Bløffer gründere og selvstendig næringsdrivende
Venstre karakteriserer regjeringens gründersatsing som en ren bløff.
– De later som om de bedrer de sosiale ordningene for de selvstendig næringsdrivende, med å gi disse en rett til fødselspenger fra 1. juli 2008. Samtidig sendes regningen til de samme gjennom en økning av trygdeavgiften, og for 2008 er denne mye større enn utgiftsøkningen. Regjeringen tar inn 95 millioner kroner, mens de bare gir tilbake 60 millioner tilbake til de selvstendig næringsdrivende.

Venstre har ved flere budsjettbehandlinger foreslått at selvstendig næringsdrivende gis rett til 100 prosent dekning av svangerskapspenger, omsorgspenger og sykepenger under svangerskap.

– Forslaget ble nedstemt av SP, SV og AP. Det er skuffende fordi Venstre mener bedre sosiale ordninger kan gi større trygghet og mer motivasjon for flere kvinner til å starte opp for seg selv, sier Sponheim.

Ingen fattigdomsavskaffing
Venstre er tilfreds med tung satsning på global fattigdom, men samtidig skuffet over innsatsen på hjemmebane. Fattigdommen blir definitivt ikke avskaffet med dette budsjettet heller, mener Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**