Vil opprette ambulerende psykiatriske kriseteam

– Jeg mener fortsatt at det vil være helt nødvendig at det opprettes ambulerende psykiatriske kriseteam her i landet. Dette tok jeg opp i Stortingets spørretime med justisminister Knut Storberget i forbindelse med overgrepsakene i Lakselv. Justisministeren ønsket ikke en løsning med ambulerende kriseteam — og dessverre så har altfor lite blitt gjort på dette området siden den gang, sier stortingsrepresentant Vera Lysklætt (V) fra Finnmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Inntrykket fra overgrep som nå har skjedd i Tysfjord er at det dessverre også her tar altfor lang tid før ofre for seksuelle overgrep får den nødvendige oppfølging og hjelp som de har krav på i en slik svært vanskelig situasjon. Målet må etter min mening være å kunne opprette et kriseteam for de tre nordligste fylkene som har inngående kompetanse og kunnskap om samiske forhold, språk og kultur, sier Lysklætt, som er medlem av Stortingets kommunalkomitè.

Små kommuner
– Veldig mange av landets kommuner er for små til å ha kontinuerlig beredskap for overgrepskatastrofer. Derfor vil det være helt nødvendig at det blir opprettet en ordning med en nasjonal beredskap og ambulerende kriseteam som kan bistå og følge opp ofrene og deres familier ved slike katastrofer, samt å bistå det lokale hjelpeapparatet i kommunene med veiledning, sier Lysklætt.

Må sikre beredskap
– Ved store ulykker eller naturkatastrofer settes nasjonale beredskapsteam inn. Vi har blant annet en ordning med redningssentraler til å bygge opp under dette. Når det gjelder ofre for kriminelle handlinger, for eksempel ofre for seksuelle overgrep som rammer et helt samfunn, har vi ingen nasjonal beredskap eller redningssentral å ty til, fortsetter Lysklætt, og etterlyser på det sterkeste handling fra regjeringa.

– Justisministeren har det øverste ansvaret for redning og beredskap her i landet, påpeker Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**