Enklere å adoptere

Venstre ønsker et mindre rigid regelverk for potensielle adoptivforeldre og at adopsjonsforeldre skal gis like økonomiske rettigheter som biologiske foreldre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Forslaget fra Venstre ble debattert i Stortinget idag. Innstillingen kan du laste ned her.

Stadig strengere
Man opplever i dag at reglene for adopsjon blir stadig strengere.

-Vi mener det er urimelig å legge opp til et regelverk som automatisk utelukker store deler av befolkningen, sier Trine Skei Grande.

– Adopsjon er ikke og skal ikke være bistand. Mange ønsker å adoptere og mange barn er uten foreldre og omsorgspersoner. Dette må kunne forenes bedre enn i dag, sa Trine Skei Grande.

– Det er ikke en menneskerett å adoptere, men alle barn har rett til foreldre. Alle uavhengig av kjønn, legning eller etnisitet skal har rett til å bli vurdert som adoptivforeldre, sa Skei Grande.

Barn

Barnas beste
Skei Grande fremholdt i debatten at barnets beste skal være avgjørende, ikke adopsjonssøkers legning,kjønn, etnisitet eller potensiell sykdomsrisiko.Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen, EMD, slår fast at myndighetene ikke kan nekte adopsjonsmulighet på grunn av seksuell legning, og at dette strider mot konvensjonens artikkel 14 som omhandler diskriminering.

Skuffet ov er KrF og FrP
Trine Skei Grande refset KrF og FrP fordi de i debatten og i sine alternative forslag reduserte dette til å bli en sak om adopsjonsrett for homofile.

– FrP og KrF bør innse at dette er en sak som handler om så mye mer. Derfor er det skuffende å se at disse partiene utnytter saken til å gjøre sine partipolitiske markeringer, sa Grande.

 - Folk venter i årevis fordi vi har er rigid system, sier Skei Grande.

– Folk venter i årevis fordi vi har er rigid system, sier Skei Grande.

Kortere saksbehandlingstid
Grande pekte på at det er viktig å få ned saksbehandlingstiden.

– Folk venter i årevis fordi vi har er rigid system hvor du rykker tilbake til start fordi adopsjonssøknaden klargjøres for ett land av gangen, sa Trine Skei Grande.

– De perfekte foreldre finnes ikke. Vi må sørge for at kravene ikke blir så høye at de utelukker folk pga sykdomsrisiko. Dette grenser til diskriminering, sa Skei Grande.

Det er også å være viktig å være ærlig i de tilfelle adopsjonssøknader avslås.

– Mange har ventet i årevis på å få barn, og prøvd ulike metoder. Dette er sårbart for de det gjelder og alle bør få en skikkelig begrunnelse å forholde seg til hvis de får avslag, sa Skei Grande.

Bedre økonomiske vilkår
Foreldre som velger å ta seg av barn som allerede er satt til verden, må få like gode økonomiske vilkår som biologiske foreldre.

– Adoptivforeldre bør få samme permisjonsrettigheter som biologiske foreldre. Det bør heller ikke være en økonomisk byrde å adoptere, sa Grande.

Regjeringen skal nå foreta en gjennomgang av prosessen rundt og reglene knyttet til adopsjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**