Ba Høyre velge

– Høyre må ta et politisk valg, ellers kan de risikere å ende som valgkamparbeidere for Stoltenberg, sa Venstres leder Lars Sponheim til landsstyret i dag. Sponheim sa også at et lavutslippssamfunn forutsetter et høykunnskapssamfunn, i tillegg brukte han også tid på sykehus, helse og klima i talen sin.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Lars Sponheim taler til Venstres landsstyremøte i Oslo

Foto: Frode Fjeldstad

Her er et redigert utdrag fra Sponheims tale til Venstres landsstyre.

Lars Sponheim mener den rødgrønne regjeringens eneste sjanse til å gjenvinne flertallet for neste periode er å mane fram et mørkeblått alternativ av H og Frp, mens det reelle alternativet er at Høyre, Kr.F og Venstre til sammen blir større enn Arbeiderpartiet.

Sponheim åpnet Venstres landsstyremøtet med å gratulere kvinnene med 8. mars, og viste til sin tale på landsmøtet i fjor. Bakgrunnen var et møte med tyske politikerkolleger, som trodde olje og gass var den store forskjellen mellom Tyskland og Norge. Sponheim sa da at det var den høye yrkesaktiviteten blant kvinner, sammen med en fortsatt høy fødselsrate som er det store forskjellen i økonomien.

Lars Sponheim taler til Oslo Venstres årsmøte

Foto: Frode Fjeldstad

Menn som faller utenfor
Sponheim kritiserte Mannspanelet for å ha levert en pinglete innstilling, som ikke tar tak i de store utfordringene for en del norske gutter og menn.

— Mange menn faller utenfor i samfunnet i dag. De utgjør flertallet i norske fengsler, mange dropper ut av skolen, de erflest blant de bostedsløse. Mannspanelet kunne tatt tak i mer enn de vellykkedes behov. Jeg tror ikke svaret er en ytterligere feminisering av samfunnet, sa Sponheim og la til at gutter må få lov til å være gutter.

Han fikk senere støtte fra Venstrekvinnelagets leder Torild Skoghsolm.

Stabilt
Venstre har nå stabile målinger på 6-tallet og Sponheim sa at størrelsen i Stortinget og plasseringen i sentrum av politikken, har ført Venstre inn i de gode sirkler.

— Sperregrense og taktisk stemmegivning er ikke lenger noe tema, og folk ser derfor politikken vår uten dette filteret. Venstre vil ha en sentral rolle i politikkutforming og regjeringsdannelser. Vi synes mer, men vil også få et skarpere lys på oss, sa Sponheim.

Venstres vekst har også med politiske realiteter å gjøre. Venstres hovedsaker — miljø, skole og verdiskaping er i tiden.

Lavutslippsamfunn og høykunnskapssamfunn
Klima, kunnskap, nyskaping og grønt skatteskifte er viktige politiske kjernesaker for Venstre. Disse sakene hører sammen.

-Vi har ikke alle svar, men vi mange gode bidrag til svarene. Stortinget behandlet denne uka klimaforliket, der Venstre spilte en viktig rolle. Nå har vi lagt de store målene bak oss, og det er tid for handling. Lavutslippssamfunnet vil være et høykunnskapssamfunn. Viktigste virkemiddel er ny kunnskap, forskning på alle nivåer, sa Sponheim.

– Vi må skaffe oss kunnskap vi ikke har i dag for å nå lavutslippsvisjonen i 2020, 2025 osv. I 2020 vil 70 prosent av unge ha høyere utdanning. De vil ikke være smeltearbeidere. Vi får et helt annet næringsliv enn det deres foreldre hadde, sa Sponheim.

Den viktigste dynamikken i dette vil være prising av CO2-kvoter, som skaper helt nye forutsetninger for økonomisk virksomhet.

– Lavutslippssamfunnet handler ikke om askese, men om bedre liv for oss alle, sa Sponheim og viste til gasskraftverket på Kårstø, som nå står stille, og tjener mer på å selge sine gratis tildelte CO2-kvoter enn de hadde forutsatt på salg av gasskraft — som nå ikke en gang er lønnsomt, sa Sponheim.

Ett viktig svar har klimaforliket ikke gitt — overgang fra rød til grønn beskatning.

– Venstre har vært klar for dette lenge og tiden er inne. Men det er avgjørende at dette skjer med krone for krone veksling med skatt eller avgift på arbeid. Det er noe SV dessverre ikke har skjønt, sa Sponheim.

Forebygging og rehabilitering
Sponheim kom tungt inn på sykehusdebatten, som han mener er rituell hver gang nye budsjetter skal vedtas. Svake grupper og upopulære kutt skyves foran i en opinionskamp.

– Populistenes svar er stadig mer penger. Venstres svar er en politikk for å styrke primærhelsetjenesten, forebygging og rehabilitering , og gjennom det redusere antall innleggelser i sykehusene — der bare 1 av 5 faktisk får den behandling de er kommet dit for, sa Sponheim.

Mange av problemene kan løses på et lavere nivå, som er mye billigere og også bedre for pasientene.

-Vi må også tørre snakke om hvordan vi behandler de aller eldste, sa Sponheim, som viste til sin onkel som ble sendt 11 ganger over fjellet til sykehus mens han lå på det siste.

Nøkternhet i økonomien
Sponheim var også inne på rakettskjold, WTO og Afghanistan. Matvareprisene på verdensbasis kan gi helt andre forutsetninger også for norsk landbrukspolitikk framover. Han sluttet seg til sentralbanksjefens advarsler mot et for dyrt lønnsoppgjør og et for ekspansivt statsbudsjett.

— Vi må ikke gi for mye gass nå når vi passerer den økonomiske bakketoppen, da vil det gå galt i nedoverbakken, sa Sponheim som også holdt frem nøkternhet i pengebruken som en borgerlig dyd.

Regjering
Sponheim brukte også en del tid på regjering i talen sin til landsstyret.

– Dagens regjering er ingen radikal regjering. Det må gi de moderne i Ap pustebesvær når Sp og SV spiller ut sin strukturkonservatisme, som når samferdselsministeren klager over utskillelsen av Mesta — som gir en milliard mer pr år til veier, og stanser all videre modernisering av offentlig sektor. Vi har en regjering som ikke møter tidens krav, fordi store deler av den sitter fast i en ideologisk hengemyr, sa Sponheim.

Lars Sponheim sa han hadde bestemt seg for å se åpent på hva slags kurs Frp ville legge seg på etter valget i 2005, men han har ikke sett noen endring.

– Tvert imot har partiet i det siste styrket den populistiske profilen ytterligere, blant annet med Per Sandbergs spill på det kunnskapsløse grumset i klimadebatten. — For to å siden var de — som oss — opptatt av etiske retningslinjer i pensjonsfondet. Nå hamrer de løs på dette, sa Venstres leder.

– Dette gir en klemt situasjon for Høyre — og jeg føler med dem. Men de må ta et valg. Det kan ikke spille på to hester og la være å avklare politikk. De tar ikke Frp på alvor når de tror på Oslo-modellen i rikspolitikken — at Frp skal være fornøyd med limousiner og posisjoner, og la politikken falle. Jeg tror ikke på dette, det er Venstre som tar Frp og deres velgere på alvor, sa Sponheim.

Stoltenbergs mulighet ligger i å framstille kaos og mørkeblå politikk som det eneste alternativet til seg selv

– Det reelle, borgerlige alternativet er Høyre, Kr.F og Venstre, og Ap er livredde for at vi sammen skal bli større enn Arbeiderpartiet. Hvis Høyre ikke bidrar til å gi styrke til dette, vil de kunne ende som Stoltenbergs valgarbeidere, sa Lars Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**