TIP i Grenland er svært viktig for Siljan

På bakgrunn av at fylkesrådmann foreslår å flytte TIP og bilfagene fra Grenalnd til Lunde, har jeg sendt inn følgende interpellasjon til kommunestyret i Siljan 1. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Fylkesrådmann foreslår at TIP (Teknikk og industriell produksjon) og bilfagene som nå er lokalisert i Grenland, skal flyttes til Lunde. I år var det 122 søkere til denne linjen som kom fra Skien/Siljan.

Nå er det viktig at politikerne i Siljan står samlet og bruker sitt politiske nettverk til å kjempe for å beholde TIP og bilfagene i Grenland. Det er svært viktig for Siljan at TIP og bilfagene ikke blir flyttet fra Grenland til Lunde. Det vil være det samme som at dette ikke lenger er et tilbud til elvene fra Siljan, fordi skoleveien blir for lang.

Det er ikke god skolepolitikk og bruke distriktspolitiske virkemidler på den måte. Her må vi i første rekke tenke på elevene. Deretter må også tenke på at en slik linje ligger lokalisert der man kan få tilstrekkelig antall elever. Denne yrkesgruppen er det behov for, og det er viktig for næringen at det utdannes nok av denne type kvalifiserte mennesker.

I tillegg er det en yrkesretning som dekker behovet for de som ikke er så interessert i teoretiske fag. Det er svært viktig at denne gruppen har et tilbud som er reelt. Det er det ikke for Siljans elever hvis skoleveien blir helt til Lunde.

Videregående skole er fylkets ansvar. Jeg synes likevel det er viktig at vi som lokalt folkevalgte engasjerer oss i slike spørsmål, fordi dette er viktig for våre unge innbyggere.

Tonje Løwer Gurholt

SPØRSMÅL:
Kan ordføreren sørge for at mitt ønske om at kommunestyremedlemmene i Siljan bruker sine politiske representanter på Telemark Fylkesting til å jobbe for å beholde TIP fagene i Grenland, blir lagt frem for kommunestyret?

Tonje Løwer Gurholt
Siljan Venstre

Innlegg i VARDEN HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**