Veterinærhøgskolen flyttes til Ås

Etter flere timers debatt vedtok Stortinget mandag ettermiddag at Veterinærhøgskolen flyttes til Ås. På forhånd var det knyttet en viss spenning til avstemningsresultatet. – Venstre stemte for flytting. Vi har holdt fast ved vårt standpunkt fra 2001 og fram til i dag, sier Venstres Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Regjeringen Bondevik gikk inn for flytting 13.05.2005, og Venstre foreslo dette overfor Stortinget i 2001.

 - Vi har holdt fast ved vår linje fra 2001 i denne saken, sier Dørum.

– Vi har holdt fast ved vår linje fra 2001 i denne saken, sier Dørum.
Foto: Liberalt Forum

 Vedtaket gir framtidsrettede perspektiver for norsk veterinærutdanning, mener Tenden.

Vedtaket gir framtidsrettede perspektiver for norsk veterinærutdanning, mener Tenden.
Foto: Venstre

Forene
– Det er viktig å forene kompetente fagmiljøer. Skal vi få best mulig utbytte av forskning og utdanning, må vi konsentrere innsatsen og fokusere på prioriterte områder. Fagfeltet biovitenskap har store muligheter for utvikling og økt verdiskapning, og i dette perspektivet er dagens beslutning meget fremtidsrettet, sier Odd Einar Dørum.

Sammenhengende profesjonsstudium
Til tross for en opphetet debatt, ga avstemningen likevel et flertall på vel 30 stemmer for flytting.
– Men det er ikke slik at de som står for det ene synet, ønsker veterinærmedisinen nord og ned, og de som står på den andre siden, ikke gjør det. Derfor har hele komiteen — også komiteens flertall som er en del av den — slått fast at ved den flytting som ligger her, skal det veterinærmedisinske miljøet eksistere som et sammenhengende profesjonsstudium. Alle som har vært redd for at det skulle stykkes opp, kan legge det til side, for det ville være helt meningsløst. På samme måte har man sagt at når Veterinærinstituttet flyttes, er det en selvstendig institusjon fordi det i tillegg til forskning har andre oppgaver både i forhold til beredskap, kontroll og tilsyn. De må selvfølgelig være uavhengige i hele sin organisering hvis de skal kunne skjøtte den jobben, sa Dørum under dagens debatt i Stortinget.

Tverrfaglig
– Alt i alt gir en integrering med UMB på Ås en god tverrfaglighet innen mattrygghet, dyre- og akvamedisin, og vil gi en økt mulighet for også å styrke økologisk produksjon, bioteknologi og innovasjon, og dermed framtidsrettede perspektiver for norsk veterinærutdanning, påpekte Venstres Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**