Krever mindre rigid rusomsorg

Mange mennesker klarer ikke å takle hverdagen uten å ruse seg. Venstres utgangspunkt i rusmiddelbehandling, enten det gjelder alkohol eller narkotika, er at det er rusmiddelmisbruket som skal bekjempes, og ikke rusmiddelmisbrukerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ola Elvestuen vil la fastleger dele ut subutex.

– Situasjonen som har fått utvikle seg gjennom de siste to tiår, er en skandale. 3500 mennesker med rusproblemer står i kø for å få behandling, og vi er nødt til prøve nye løsninger, sier Elvestuen til Aftenposten idag.

– Vi har et system for legemiddelassistert behandling som er alt for rigid og hvor folk blir kastet ut i alt for stor grad, sier Elvestuen.

 Venstre vil la fastleger dele ut subutex og metadon.

Venstre vil la fastleger dele ut subutex og metadon.
Foto: Microsoft

Helhetlig behandling
Han viser til et forslag som stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Gunvald Ludvigsen, Odd Einar Dørum og Andrè N. Skjelstad har foreslått i Stortinget.

Venstre foreslår bl.a. å senke aldersgrensen for legemiddelassistert rehabilitering (LAR), adgang for utvalgte fastleger til å drive gratis utdeling av metadon, subutex, et ny rusakuttmottak i hovedstadsområdet og en opptrappingsplan for rusfeltet.

Ingen vidunderkur
– Metadon og subutex alene er ingen vidunderkur, men i Frankrike har fastleger fått dele ut slike preparater siden 1998 og overdosene er gått ned med 80%, sier Elvestuen som også påpeker viktigheten av et helhetlig behandlingsopplegg i tillegg til legemiddelassistert rehabilitering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**