Vi må se alle elevene

Under debatten om kunnskapssamfunnet på Venstres landsmøte tok Frode Støre Bergrem fra Klæbu til orde for å styrke de praktiske fagene og spesialpedagogikken i skolen. – Det er for mange elever som faller utenfor i norsk skole, enten det skyldes lærevansker, adferdsvansker eller rett og slett personkjemi, sa Bergrem. Hele innlegget kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skoleelev

Jeg er glad for at denne debatten setter fokus på den enkelte elev. Vi må se alle, og gi hver elev utfordringer og støtte, slik at alle får muligheter for dannelse og utvikling. For å fa dette til er det avgjørende å sette fokus på lærerne, deres kompetanse, og handlekraft i skolen. Jeg er glad for at Venstre har et slikt fokus.

Dette er en langsiktig jobb, vi må i tillegg til dette gjøre noen ting nå. Det er for mange elever som faller utenfor i norsk skole, enten det skyldes lærevansker, adferdsvansker eller rett og slett personkjemi. Jeg mener at ADHD og lignende diagnoser ikke må ses på som en sykdom, men som et talent, noen trener et annet innhold i sin skolehverdag enn andre.

For å avhjelpe dette problemet er det to tiltak jeg vil framheve:
De praktiske fagene må styrkes, og bli virkelig praktiske, min påstand er at det i dag er for mye kunst og for lite håndverk i grunnskolen. Det er også for ofte for lite praktisk orientering i andre fag som godt kunne ha vært mer praktisk, som for eksempel naturfag. Jeg mener at vi må få tilbake mer valgfag i ungdomsskolen, og at obligatorisk 2. fremmedspråk ikke er en god ide
Spesialpedagogikken må styrkes, og den må inn tidligere for å unngå at det utvikler seg til en situasjon der enkelte elever ikke mestrer klassesituasjonen. Vi trenger å slippe flere gode krefter til på dette området. Det kan være nødvendig å åpne for spesialskoler, enten i offentlig eller privat regi som et korrektiv eller et alternativ til den vanlige skolen.

Frode Støre Bergrem
Klæbu Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**