Møtevirksomhet

Bergen Venstre arrangerer sammen med fylkeslaget, Venstrekvinnelaget, Unge Venstre og andre lokallag en rekke åpne møter og seminar for medlemmer og andre interesserte. Denne våren står politisk skolering spesielt i fokus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hver mandag arrangerer Unge Venstre møter om ulike politiske, samfunns- og akademiske spørsmål. Møtene er på Venstres kontorer på St. Jakobsplass 9. Følg med på hjemmesidene for utfyllende oppdatering.

Valgkampåpning for Bergen Venstre

Foto: Trond Wathne Tveiten

Møteplan fra april til sommeren:

– Styremøte 14.04 kl. 17.15

– Mandagsmøte om borgerlønn – en idé, 21.04 kl 18.00

– Åpent møte om voldtekt – fra ord til handling, 22.04 kl. 18.00

– Venstreskolen trinn 1 (påmelding) 23.04 kl. 18.00

– Mandagsmøte om Vest-Sahara, 05.05 kl. 18.00

– Åpent skolepolitisk møte – fremtiden krever kompetanse 08.05 kl. 18.00

– Styremøte 14.05

– Venstreskolen trinn 2 (påmelding), 24-25.05

– Sommeravslutning Unge Venstre 31.05

– Fylkessamling (påmelding) 5-6.06

– Styremøte 11.06

– Jubileum – Bergen Venstre 125 år! Storstilt markering den 19.06 og jubileumsfest den 20.06.

Med forbehold om at møteplanen kan endres.

God Sommer!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**