Håp for Jondalstunnelen

Venstre stemte idag for at fylkeskommunen skal fortsette arbeidet med å få bygget Jondalstunnelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Inge og Harald

Til tross for kostnadsøken er stor, ser fylkestingsgruppen det nødvendig at et prosjekt som har kommet så langt i prosessen får fortsette. – Argumentet om at regionsreformen vil endre premissene for realiseringen av Jondalstunnelen, kan ikke være nok for å utsette finansieringen, sier Harald Hove, gruppeleder for fylkestingsgruppen til Venstre. – Vi er glade for at fylkestinget nå gir et klart signal om at man ønsker å prioritere Jondalstunnelen.

To tanker i hodet samtidig
Samtidig støttet Venstre en anførsel om at finansieringen av tunnelen ikke måtte gå på bekostning av Nordhordland, som genererer mye av konsesjonskraftmidlene til fylkeskommunen. – Det må gå an å ha to tanker i hodet, kommenterer Hove.

Et næringsprosjekt for Hardanger
Nå venter man på at staten skal legge prosjektet ut på anbud. – Mellom Odda og Bergen er det bare litt over 7 mil i luftlinje, men dagens reisetid står ikke i stil til avstanden, mener Hove. – Jondalstunnelen er således et godt prosjekt, som forhåpentligvis vil stimulere til næringsutvikling og økt folketall innerst i fylket, avslutter han.

For ytterligere kommentarer, ring:
Harald Hove, 9964 2370

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**