Den grønne bussen legges ned

P-bussen er et gratis busstilbud for reisende i sentrum. Målet med p-bussen var å øke publikums fremkommelighet i sentrum, dempe unødig letekjøring etter parkeringsplasser og øke belegget i parkeringsanleggene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Sara Henriksen

Foto: Jostein Pedersen

Siste endestopp nærmer seg for Parkeringsbussen, nå når den legges ned 18. juni. Saken har skapt et historisk engasjement blant bergenserne. Det er meningsløst å legge ned et tilbud som har vist seg å være en stor suksess, sier Sara Henriksen

Det foreligger et enstemmig vedtak både fra forrige og nåværende styre i Parkeringsselskapet om å opprettholde driften av parkeringsbussen til kommunen/samferdselsetaten eventuelt overtar. Det kan de gjøre fordi Parkeringsselskapet trolig kan finansiere driften av bussen ut året. Regnskapsprognosen for selskapet pr. 31.03.08 viser et regnskapsmessig overskudd på ca. kr. 2,6 mill.

Venstre rettet i den anledning et spørsmål til byrådet i muntlig spørretime:
"Er det slik at p-bussen blir nedlagt den 18. juni – hvis ikke, når tid vil det foreligge økonomiske midler til videre

Bergen fra Fløyen

Foto: Tore Rykkel

drift av parkeringsbussen?
Kan byråden se for seg at Parkeringselskapet kan drive p-bussen som en midlertidig løsning?"

Byråd Lisbeth Iversen kunne ikke gi bystyret et svar på noen av spørsmålene fra Venstre. Da kan ikke jeg annet enn å konkludere at den grønne parkeringsbussen nedlegges til sommeren, sier en skuffet Henriksen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**