– Kan ikke stole på Senterpartiet

– Rune Skjælaaen farer med tøv og bortforklaringer når han blander inn kreftbehandling i debatten om sentraliserte akutthelsetjenester, sier Venstres helsepolitiske talsperson, Gunvald Ludvigsen. — Det virker som om Senterpartiet her forsøker å tåkelegge at det går mot nok et tap internt i regjeringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tidligere i sommer gikk Senterpartiets parlamentariske leder Rune Skjælaaen ut med støtte til Bjarne Håkon Hanssens linje i saken om sentralisering av akuttfunksjoner.

 Gunvald Ludvigsen er skuffet over signalene fra Senterpartiet.

Gunvald Ludvigsen er skuffet over signalene fra Senterpartiet.
Foto: Rune Kongsro

– Signalene fra Bjarne Håkon Hanssen og regjeringen om en sentralisering av akuttfunksjoner ved lokalsykehusene, handler ikke om kreftkirurgi eller andre tilbud der alle er enige om at en viss sentralisering er fornuftig. Det handler, som Hanssen selv sier, om at færre sykehus får beholde fødeavdelinger og andre tjenester som borgerne har behov for rask tilgang til. Kvalitet i helsetjenesten handler også om at man kommer så raskt til sykehuset at man ikke stryker med på veien. Akutt betyr raskt, sier Ludvigsen.

Ludvigsen er også kritisk til at Bjarne Håkon Hanssen går ut med denne typen signaler basert på inntrykk fra en to ukers turné som nyinsatt helseminister, før utvalget som han skal sette ned til å vurdere situasjonen, har komme med sine tilrådinger. — Det blir for lettvint. Uttalelsene kommer etter å ha besøkt det mest sentralistiske fagmiljøet i landet, ved Ullevål Universitetssykehus. På strekningen mellom Lørenskog og Drammen finner vi ti store sykehus på et avgrenset område. Situasjonen er helt annerledes for distriktssykehusene, mener Ludvigsen, som lurer på hvorfor Hanssen bare besøkte bysykehus i Bergen og Stavanger under sitt besøk i Helse Vest. — Han burde kanskje ha fått med seg noen inntrykk også fra Helse Førde, som er blant de helseforetakene der problemstillingene er mest aktuelle.

– Når Senterpartiet nå signaliserer at de har snudd og støtter Bjarne Håkon Hanssens linje i denne saken, kan det vanskelig tolkes på annen måte enn at de ser at saken går tapt internt. Det er trist for regjeringen og trist for distrikts-Norge. En nedleggelse av akuttfunksjoner er første steg i en nedbyggingsprosess der lokalsykehus til slutt kan måtte legge ned, frykter Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**