Ja til anmodning om flere flyktninger

Selvsagt skal Stokke kommune si ja til å ta i mot flere flyktninger. På den måten tar vi vårt solidariske ansvar for den oppgaven Norge har tatt på seg for å hjelpe folk på flukt fra sitt hjem.
Det er trist at ikke alle partier ser dette ansvaret, men skylder bl.a. på dårlig kommuneøkonomi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Venstre Logo Hamarøy Framtid Pike Optimist Sjarm Jente

Saken behandles i kommunestyret mandag 3. november og vil med all sannsynlighet få et ja-flertall til å ta i mot ytterligere 5 flyktninger i 2009.

La det være helt klart:
En flyktning er ikke en person som flykter til noe, men faktisk en person som flykter fra noe!

Det kan ikke være tvil hos noen at ingen mennesker ville velge å reise fra sitt eget hjem og land dersom dette var et trygt og godt sted å være. Årsakene til at mange velger å begi seg ut på ofte en svært farlig og uviss reise, skyldes nettopp at man på ingen måte har det bra der man oppholder seg.

Tro ikke at en person flyktende fra et land i f.eks. den tredje verden har sett seg ut Stokke kommune som verdens oase for lykke og godt liv. Det blir for naivt.

Vi ser også fra tid til annen at flyktninger til vårt land blir omtalt som lykkejegere. Ja, hvis lykke er å få et trygt, sikkert og godt liv for seg og sine, så har vi i et av verdens rikeste samfunn faktisk økonomi til å ta i mot den lille andelen av det totale flyktningantallet som fortsatt befinner seg i det "uvisse".

Det må ikke herske tvil om at vi i vår kommune må ta vårt ansvar for den dugnaden det er å ta i mot og gi et økt antall flyktninger en ny sjanse her i livet.

Selvsagt skal det samtidig stilles krav til alle flyktninger om å ta ansvar for eget liv. Det er samfunnets ansvar å gi alle innbyggere mulighet og frihet til å ta ansvar og forme sin egen framtid. Den som kommer til Norge, må sette seg inn i lover og regler, men også det vi har av verdier og normer i vårt land som ikke direkte reguleres gjennom lov.

Og det vel også på dette integreringsområdet Stokke kommune har en svært god historikk å vise

Torhild Kristiansen

Torhild Kristiansen

til. Mens det på landsbasis rapporteres at 7 av 10 flyktninger blir økonomisk selvstendige etter fullført introduksjonsprogram, er tallene for Stokkes del enda bedre. Da sak om bosetting sist var oppe i desember 2007 kunne vi lese at alle flyktninger som hadde deltatt i integreringsarbeidet hadde gått over i arbeid eller utdanning.

La oss håpe at de partier som til nå har valgt ikke å la vår kommune ta en del av utfordringen, snur i saken ved behandlingen mandag kveld, og viser et varmt og inkluderende menneskesyn, ved å si et klart enstemmig JA fra Stokke i denne saken

Saken er også omtalt av Tønsbergs Blad på deres nettavis på denne linken.

Stokke, 3. november 2008
Torhild Kristiansen
Kåre Pettersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**