Kriminalisering: – Loven må utsettes

Å forby det man ikke liker, det er sosialistenes måte å rydde vekk problemer på. Nå skal de prostiturte vekk fra gata, og inn på NAVs kvalifiseringsprogram. Dette er sosial renovasjon på sitt verste, tordner Rita Sletner, assisterende generalsekretær i Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Justiskomiteen på Stortinget har i dag levert sin innstilling til Ot.prp. nr. 48 (07-08) om kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller handling: Se Stortinget.no.

Rita Sletner

Foto: Frode Fjeldstad

Naivt
– De prostituerte jentene og guttene, er en sammensatt gruppe. Å tro det at alle passer inn i NAVs regelverk og jobbtreningsprogrammer er rett og slett naivt, fortsetter Sletner.

Mangler sosiale tiltak
Ap, SV og Sp foreslår i sine merknader i innstillingen fra justiskomiteen at man skal "ha en dialog med dem som er mest berørt, og at de selv er delaktige i utforming av de sosiale tiltakene".

– Hvorfor i all verden har ikke regjeringen satt ned en slik gruppe tidligere, dialogen burde vært ferdig for lenge siden, sier Sletner. Hun mener loven ikke kan tre i kraft før gode sosiale tiltak er på plass.

Mer informasjon
27.08.2007: – Gatene blir rene, men folk går til grunne. Det sa Rita Sletner til de unge tilhørerne på Unge Venstres sommerleir. Hun var svært tydelig på at Venstre er mot kriminalisering av horekundene, fordi det ikke vil hjelpe de som har det aller verst. — De svakeste rammes, spesielt de som er i uteprostitusjon, sa hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**