God økonomi

Venstre spurte og fikk dette fra Rådmannen i kommunestyret: Vi har ca 60 mill. på fond. Kommunestyret fikk også bekreftet at ca 7 da (av 90 da) på Vestre Goa selges videre for utbygging: Kommunen kjøpte hele feltet for under 20 millioner og selger 8% av feltet for ca 25 mill. God butikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kommunen har god økonomi. Det kommer også til uttrykk i tertialrapporten at også økonomistyringen er god. Rådmannen har i budsjett-forslaget for 2009 skjøvet fram minst to gode saker som Venstre fremmet og ble nedstemt på så sent som i juni: Det haster med vedlikehold på de kommunale lekeplassene. Kommunen har forsømt vedlikeholdet og har en fjerne-liste på 2,5 mill. Rådmannen er her på lag med Venstre og vil gjenopprette lekeplassene senest i løpet av to år.
Vi regner med at dette nå blir enstemmig – når forslaget kommer fra Rådmannen.

Den samme positive holdning har Rådmannen til barnevernet: To nye årsverk og 0,5 mill. ekstra til forebyggende barnevernarbeid. Også her et Venstre-forslag som ble nedstemt av kommunestyret i juni. Vi forsøkte å følge opp den kritiske rapporten fra Fylkesmannen. Og vi forsøker å være i forkant på et politisk felt hvor ressurser og hjelp er ekstra viktig. Dessverre ble vi også her nedstemt av kommunestyrets flertall (Ap og KrF).
Også i denne saken blir det enklere å få til flertall i kommunestyret når forslaget kommer fra Rådmannen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**