Hvordan skape gode rammebetingelser for sosialt entrepenørskap?

Torsdag 13. november mellom kl 13 — 17 arrangerer Venstre i samarbeid med en rekke andre organisasjoner et seminar på Stortinget om sosialt entrepenørskap. Innledere er bl.a. investor Johan H. Andresen, direktør i Innovasjon Norge Katinka Grever Leiner og ass. generalsekretær i Venstre Rita Sletner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


For komplett program, se nederst i saken.

Fokus på sosialt entreprenørskap er i en tidlig fase i Norge. Slik var det også med begrepet entreprenør for 10 år siden. Stortingspolitikere går nå inn i en valgkampfase og trenger innspill tilnytenking for å nå velgerne. Finanskrisen i verden rammer befolkningen i Norge på ulike måter. Arbeidsledigheten vil øke.

Muligheter
– En enorm offentlig sektor kan, som en stor bedrift, ikke alltid finne de beste løsningene, så her finnes det muligheter for sosiale entreprenører, både for "profit" og "non-profit", til å starte organisasjoner og bedrifter innen for eksempel utdannelse, helse og omsorg, sier innleder og investor Johan H. Andresen.

 Venstre arrangerer seminar om sosialt entrepenørskap.

Venstre arrangerer seminar om sosialt entrepenørskap.
Foto: Microsoft

– Den største utfordringen i ett av verdens rikeste land er at over 700.000 mennesker i arbeidsfør alder befinner seg utenfor arbeidslivet. De fleste mottar et minimum av økonomiske ytelser fra staten, men mangler deltakelse i sosiale nettverk, sier medarrangør og innleder Rita Sletner.

Ubrukt potensiale
Det fører til tap av selvverd og skaper økt inaktivitet og sykdom. At mange mennesker står utenfor verdiskapingsprosessen i rike Norge betyr at det er et stort ubrukt potensiale som ikke blir tatt ut til samfunnsnyttig tjeneste.

– I Norge har vi tradisjon for å delegere sosialt ansvar til staten. Nav-reformen har så langt synliggjort hvilke utfordringer samfunnet står overfor. Vi må bort fra klienttankegangen og fokusere på ressursene hvert menneske har, sier Sletner

– Sosialt entreprenørskap handler om å bryte fastlagte vaner og mønstre og gjennom innovative handlinger finne unike løsninger på komplekse problemer i den hensikt at endring skal bidra til å gjøre tilværelsen bedre, sier Sletner.

Program
kl 13.00 — 15.00
Bitten Schei i Mother Courage Erfaringer som sosial entreprenør og nettverkslobbyist
Johan H. Andresen, Eier og konsernsjef i Ferd Ferds Sosiale entreprenører — en hypotese om at vi kan gjøre en forskjell
Rita Sletner, ass. generalsekretær i Venstre Sosialt entreprenørskap som tema i valgkampen?
Ingrid Stange, Leder Formuesforvaltning filantropi /Ashoka Norg Hvordan få til et samarbeid mellom filantroper, politikere og sosiale entreprenører?
Katinka Greve Leiner, Direktør Strategi og kommunikasjon i Innovasjon Norge Trenger Norge sosiale entreprenører?

Gruppediskusjoner kl 15.30 — 17.00
Oppsummeringer i plenum og neste skritt
Møteledere: Christin B. Jørstad og Wenche Wærner
Påmelding Bitten Schei; [email protected] Mobil: 93052850

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**