Må tenke nytt i rusomsorgen

De siste 10 årene har mer enn 2000 mennesker dødd av heroinoverdose i Norge. Nå står over 4000 rusmisbrukere i kø for å få behandling. Derfor vil Venstre ha en ny ruspolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det ville Bjarne Håkon Hanssen også i 2004 i opposisjon. Venstres stortingsgruppe har foreslått et forsøksprosjekt hvor fastleger med spesiell kompetanse og interesse for ruspasienter kan dele ut egnet medikamentell behandling (subutex, subuxone eller lignende) og gi tett oppfølging. Forslag til ny ruspolitikk i Programkomiteens forslag til nytt stortingsprogram finner du i dette dokumentet.

– Prosjektet skal forbeholdes tunge rusavhengige og ha en aldersgrense på 20 år. Forslaget ble nedstemt av regjeringen nå nylig til tross for at Ap og Hanssen gikk in for dette i 2004, sier nestelder og leder av programkomiteen Ola Elvestuen og henviser til en VG-kronikk fra Bjarne Håkon Hanssen om temaet.

 Venstre vil utvide bruk av legemiddelassistert behandling.

Venstre vil utvide bruk av legemiddelassistert behandling.
Foto: Microsoft

Tilpasset rusbehandling
Venstre vil ha en ruspolitikk som er tilpasset den enkelte rusavhengige. Virkemidlene må tilpasses både i forhold til alder og situasjon, for de aller yngste er det viktig at det finnes medikamentfrie tilbud, understreker Elvestuen.

-Det er veldig trist at regjeringen ikke utnytter kapasiteten i gode eksisterende behandlingstilbud. Det er fortsatt lange køer. Regjeringen har lagt mer penger i årets budsjett, det skal de ha ros for, men hjelper jo ikke når rusfeltet har fått lite de 3 siste årene, sier Elvestuen.

Ola Elvestuen

Foto: Frode Fjeldstad

Nederst på rangstigen.
Rusmisbrukere er fortsatt nederst på rangstigen også i helsevesenet. Rusmisbrukere har dårlig helse, dårlig eller manglende bolig, manglende arbeid, og dårlig sosial tilknytning.
Det er behov for å tenke nytt og se på erfaringer fra andre land hvor man fokuserer på å redde liv.

– Vi skulle ønske at det var mulig å bli kvitt misbruk fullstendig — men sånn er det ikke. En bedret helsetilstand og livskvalitet på det stadiet den enkelte misbruker er på i rehabiliteringen er viktig i rusomsorgen, sier Elvestuen.

– Det er vanskelig for oss å forstå hvorfor det ikke er mulig å lære av andres lands erfaringer, sier Venstres nestleder.

Lange køer
Innenfor systemet med Legemiddel assistert behandling ( LAR) er køene lange og gjør at mange rusmisbrukere gir opp. I tillegg blir mange kastet ut av LAR på grunn av sidemisbruk. Forstå det den som kan. Det er jo nettopp problemet med rusmisbrukere at de misbruker rusmidler.

– Moralismen som ligger i å forlange rusfrihet fra mennesker som er så langt nede psykisk og fysisk er for oss svært problematisk. Det er også ironisk at så mange beroligende medisiner skrives ut til stadig yngre og stadig flere barn og unge, mens de tyngste narkomane ikke tolereres for det som i mange tilfeller er selvmedisinering.

Bedre oppfølging
– Samfunnsøkonomisk er det også meningsløst å bruke store økonomiske ressurser på pasienter som så slippes rett ut på gaten uten oppfølging. Mange overdoser og dødsfall kunne vært unngått hvis systemet var lagt opp slik at man fikk time til behandling med en gang avrusning var ferdig. Dette har man greid i Stockholm, og Venstre vil ha det i Norge, sier Elvestuen.

I tillegg må brukere på LAR få et psykatrisk og sosialt tilbud, inkludert botilbud som ligger utenfor rusmiljøer. Stortingets overordnede mål med rusreformen var at rusmiddelmisbrukerne med sammensatte problemer skulle få mer helhetlig tjenester og at behandlingsresultatene skulle bli bedre. Det er forbedringer, men resultatet er for dårlig. Rusforskere forventer at blandingsmisbruk med alkohol, GHB og beroligende medisiner bare vil øke i fremtiden.

– Det er nå vi trenger nye løsninger. Hvor mange flere rusmisbrukere må dø i behandlingskø før noe blir gjort? Helseminister Hanssen bør følge opp løftene sine, avslutter Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**