Flyktning-ja til slutt

Etter en lang prosess som har pågått i hele høst, har Venstre endelig fått gjennomslag for at Skedsmo kommune skal ta imot 70 flyktninger neste år, hvorav fem enslige mindreårige. — Jeg er utrolig glad for at Skedsmo nå blir med og tar på seg en lederrolle i en nasjonal dugnad for å bosette flyktninger som har fått opphold i Norge, sier Boye Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

We are the world

Foto: juliaf, sxc.hu

Vedtaket om å si ja til Inkluderings-og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sin anmodning om bosetting av flyktninger ligger inne i budsjettavtalen som Venstre har skrevet under sammen med Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og KrF.

Spørsmålet har vært oppe til behandling flere ganger tidligere i høst. Da ble anmodningen møtt med en lunken respons fra det store flertallet, mens kun Venstre, SV og Pensjonistpartiet stilte seg positive. Sakens kjerne har vært om Skedsmo kommune — grunnet sterk økning i antallet flyktninger som har reelt beskyttelsesbehov og er blitt innvilget opphold i Norge — skal bosette 35 nye flyktninger i tillegg til de 35 som kommunen tidligere har forpliktet seg til å ta imot. Alternativet for disse flyktningene er forlenget opphold i statlige institusjoner.

Bjerkholt har gjentatte ganger poengtert at dette ikke handler om innvandringspolitikk, men om integrering.

— Dette er mennesker som uansett skal bo i Norge. Ingen er tjent med at mennesker som ønsker å ta seg jobb eller utdanning og som vil ta del i samfunnet i sitt nye hjemland, blir sittende på mottak hvor de tvinner tommeltotter og stanger hodet i veggen. Det er ikke slik vi skaper et velintegrert samfunn, sa Bjerkholt da saken var oppe i formannskapet for en måneds tid tilbake.

Etter at det påfølgende kommunestyremøtet stadfestet formannskapets vedtak om å utsette saken til budsjettbehandlingen, gjorde Bjerkholt det klart at Venstre vanskelig kunne stille seg bak et budsjett som ikke ga et ja til IMDis anmodning.

— Når dette handler verken om kapasitet eller økonomi, så er det kun viljen det står på. Da kan ikke Venstre stille seg bak et budsjett 3. desember som ikke tar imot disse 70 flyktningene, sa Bjerkholt den gangen.

Det har han stått ved, og den 3. desember vil kommunestyret vedta et budsjett som tar imot 70 flyktninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**