Nok et SV-svik mot Kunnskaps-Norge

I forbindelse med presentasjonen av forslaget til statsbudsjett for 2009 ble det bevisst forsøkt å skape et inntrykk av at det såkalte “hvileskjæret” knyttet til reduksjon i basisbevilgninger til universiteter og høyskoler nå er reversert. Dette viser seg å være usant.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Regjeringen, med SV i spissen, svikter nok en gang universiteter og høyskoler. Hvileskjæret sementeres og blir permanent, sier Venstres forskningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

Uriktig informasjon
I etterkant av budsjettfremleggelsen har det fremkommet informasjon om at universitetene og høyskolene står foran kraftige budsjettkutt på grunn av økte lønns- og pensjonsutgifter som Regjeringen ikke har tatt høyde for — eller informert Stortinget tilfredsstillende om — i sitt forslag til statsbudsjett for 2009.

– Forskningsminister Tora Aasland taler mot bedre vitende når hun prøver å bortforklare lønns- og pensjonsbomben i UH-sektoren ved at informasjonen om dette først kom etter at statsbudsjettet var lagt frem. Det er en pinlig svak unnskylding, og medfører sannsynligvis ikke riktighet heller, sier Dørum.

 SV svikter Kunnskaps-Norge, mener Dørum.

SV svikter Kunnskaps-Norge, mener Dørum.
Foto: Microsoft

Mangler evne og vilje
Regjeringen har forøvrig – etter at statsbudsjettet ble lagt frem — fremmet hele fem tilleggsproposisjoner til budsjettet uten at UH-sektoren har vært tilgodesett og lønns- og pensjonsbomben forsøkt rettet opp.

– Flere av tilleggsproposisjonene har omfattende økonomiske konsekvenser, så det er ikke mangel på penger som er problemet — det er mangel på vilje og evne, utdyper Dørum.

– At Regjeringen ikke retter opp situasjonen for UH-sektoren i forbindelse med budsjettbehandlingen i Stortinget er intet mindre enn sjokkerende, og står i grell kontrast til det inntrykket særlig SV forsøkte å presentere når budsjettet ble lagt frem, sier Dørum.

Dårligere tilbud
I en pressemelding på SVs nettsider vedr. statsbudsjettet proklamerer SVs nestleder og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell at "årets budsjett er et kunnskapsbudsjett".

– Dette er i beste fall bare en del av sannheten, og er et alvorlig svik mot både studenter og ansatte ved universiteter og høgskoler. De vil nå få vanskeligheter med å følge opp Kvalitetsreformen, undervisning og forskning. Både studenter og ansatte har grunn til å frykte et dårligere tilbud, sier Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**