Gi kommunene rett til å si ja takk!

– Det er svært forunderlig at regjeringen går imot forslaget om å speilvende ordningen med reservasjon mot uadresert reklame slik at man kan klistre “ja takk” i stedet for “nei takk” til uadresert reklame på postkassen. Er regjeringen i lommen på reklameprodusentene, spør leder i Venstres bystyregruppe, Hans-Carl Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Dagens ordning resulterer i en enorm overproduksjon og sløsing med papir som forbrukerne og avfallsselskapene må bruke energi på å håndtere.

– Nesten 100 norske kommuner har bedt om at det blir innført en ja-takk ordning, men Forbrukerminister Heidi Grande Røys fra det selverklærte miljøpartiet SV, stritter imot og vil beholde dagens nei-takk- ordning, på tross av at svært mange lokalt folkevalgte fra hennes eget parti støtter ja takk prinsippet. Her må SV ha gått på nok en miljøsmell i regjeringen, men de burde i det minste gitt kommunene selv anledning til å innføre en ja ordning fortsetter Tveit.

– Det er kommunene som til syvende og sist sitter igjen med ansvaret for avfallshåndteringen og når nei takk ordningen fører til store mengder unødvendig papiravfall burde kommunene helt klart få innføre restriktive tiltak, sier Tveit.

Hans-Carl Tveit

– Venstre og KrF har i Stortinget foreslått å endre forbrukerloven slik at kommunene selv kan innføre reservasjonsordninger mot uadresert reklame. Offentlig informasjon skal ikke regnes som reklame og alle hustander skal få dette på samme måte som nå. Argumetntet med at en ja takk ordning ikke kan innføres fordi dette vil medføre inntekstap for Posten holder rett og slett ikke. Borgerne betaler skatt for å motta postjenester og er overhode ikke forpliktet til å bli neddynget av uønsket reklame for å få post i postkassen, fortsetter Tveit.

– Det er her helt tydelig at regjeringen her svikter miljøet og forbrukerne og heller foretrekker å løpe reklameindustriens ærend, avslutter Tveit.

For ytterligere kommentarer, kontakt Hans-Carl Tveit på tlf: 91 55 98 16

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**