Uavgjort 1. runde i Esval saken

Behandling utsatt til neste kommunestyremøte den 17 desember 2008
Flott innlegg av Jan E Tønnesen kommunestyrerepresentant for Sørum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


som med lun satire og velformulert ordvalg presenterte vårt syn på saken. Høyre og Frp foreslo å stenge Esval massedeponi noe Venstre også stilte seg bak . Etter Ap s Are Tomasgårds innlegg lå det i kortene at situasjonen ville endres. Han poengterte sterkt at Esval enda en gang hadde turet frem og underslått at de i sin allerede sendte søknad til Fylkesmannen også hadde “sneket inn ” et ønske om betongknuseverk og mellomlagring av byggavfall mv. Dette i tillegg til de tidligere påpekte momenter i saken gjørde at Ap etter et kort gruppemøte også kom tilbake og stemte for en utsettelse av behandlingen. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt av et fulltallig kommunestyre nå i kveld.

På tilhørerbenkene satt en rekke av Frognerbeboere, pressen var tilstede med Romerikes Blad og Indre Akershus Blad.

Saken kommer opp igjen den 17 desember, men vinden har snudd. Venstre,Høyre og Frp, Velforeningene, Eldrerådet, tettstedutvalget og lokalbefolkningen kan kansje begynne å håpe at fornuften vil seire i denne saken og at Esval deponiet ikke blir den trusselen for et helt lokalsamfunn som det lå an til for få dager siden. Det nytter å kjempe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**