– Gi skatteletten til bedriftene

Venstres næringspolitiske talsmann Leif Helge Kongshaug er overrasket over at SSB ikke har gjort en samlet vurdering av effekten av skattelette for næringsliv, men nesten utelukkende fokuserer på skattelette for personer og husholdninger og økte offentlige utgifter i sine makroøkonomiske prognoser fram til 2011 som ble lagt fram i går.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I flere aviser i dag hevdes det, på bakgrunn av SSBs rapport i går, at skattelette ikke vil ha noen effekt på finanskrisen.

— Det kan godt være at direkte eller indirekte skattelette til personer og husholdninger ikke umiddelbart vil medføre økt sysselsetting, men målrettet skattelette for bedriftene vil gjøre det, sier Kongshaug. Derfor er det viktig at det i den krisepakken som Regjeringen skal legge fram i januar/februar først og fremst blir gitt skattelette til bedriftene.

 Vil ha skattelette til bedriftene.

Vil ha skattelette til bedriftene.
Foto: Luth

– Dette vil være et av Venstres viktigste innspill i de samtaler som skal være mellom Regjeringen og opposisjonen i forkant av den varslede krisepakken, sier Kongshaug.

Andre tiltak
Kongshaug viser i den forbindelse til at SSB slår fast at redusert arbeidsgiveravgift vil ha samme effekt på sysselsettingen som investeringer i for eksempel samferdsel og annen infrastruktur.

Kongshaug viser også til at det er flere tiltak enn redusert arbeidsgiveravgift som må vurderes i den krisepakken som regjeringen legger fram:

– Avskrivingssatsene kan økes og legges om i mer miljø- og helsemessig retning (universell utforming)
– Egne skattestimuli-ordninger for langsiktig investeringer i nye bedrifter
– Minstefradrag for selvstendig næringsdrivende
– Bedring av SkatteFUNN-ordningen
– Bedring av sosiale rettigheter for selvstendige næringsdrivende

 Kongshaug vil ha minstefradrag for selvstendig næringsdrivende.

Kongshaug vil ha minstefradrag for selvstendig næringsdrivende.
Foto: Rune Kongsro

– Alt dette vil være målrettet mot å skape nye varige arbeidsplasser, og en helt annen tankegang om viktigheten av å ta vare på bedrifter og bedriftseiere på enn den som regjeringen står for, sier Kongshaug.

Feil medisin fra regjeringen
Regjeringens budsjett for 2009, som Stortingsflertallet dessverre har vedtatt, er helt feil medisin i en tid hvor de fleste piler peker bratt nedover.

– Når man avvikler 80%-regelen, så er det et målrettet angrep på de som vil eie i norsk næringsliv. Når man strammer inn reglene i fritaksmodellen så er det også et målrettet angrep på dem som har aksjer og som dermed eier norske bedrifter. Det samme er skjerpelsene i verdifastsetting av næringseiendom og endringene av verdifastsettelsen av aksjer i arveavgiften. Summen av dette blir færre arbeidsplasser, slår Kongshaug fast.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**