Video: Ber Stoltenberg bekrefte at “månelandingen” skal finne sted

Venstres leder Lars Sponheim ber statsminister Jens Stoltenberg bekrefte at den såkalte “månelandingen” — et fullskala CO2-renseanlegg — vil stå klart på Mongstad innen utgangen av 2014 slik statsministeren og regjeringen har lovet både Stortinget og det norske folk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Se video nederst på denne siden.

Lars Sponheim taler til Venstres landsstyremøte

Foto: Frode Fjeldstad

Sponheim viser til oppslag i VG går som avslørte at StatoilHydros toppledelse mener at CO2-rensing på Mongstad tidligst kan bli lønnsomt i 2020 og at utvikling av nødvendig teknologi til å ferdigstille et fullskala renseanlegg heller ikke vil være ferdig før denne tid.
Dette har fått Venstres leder til å skrive brev til statsministeren hvor han ber om at statsministeren bekrefter at dette ikke er aktuelt og at planen om at renseanlegget skal være klart i 2014 ligger fast.

Krever svar
Dersom StatoilHydro faktisk planlegger ut fra en utsettelse av rensing på minst 6 år i forhold til Regjeringens informasjon til Stortinget, åpner det for en rekke spørsmål og problemstillinger, skriver Sponheim videre i brevet. I tillegg til spørsmålet om statsministeren fortsatt mener at det er realistisk med et fullskala renseanlegg på Mongstad innen utgangen av 2014 krever Sponheim bl.a. svar på følgende spørsmål:
• Hvilke konsekvenser vil en utsettelse ha for den investeringsbeslutning som skal tas i forbindelse med testanlegget på Mongstad?
• Hva mener statsministeren om at et selskap hvor staten er den dominerende aktør så til de grader planlegger ut fra andre forutsetninger enn det eieren har lagt til grunn og den avtalen de selv har inngått med staten?
• Hvor mye av de 920 mill. kroner som er satt av i statsbudsjettet for 2009 er det etter statsministerens syn realistisk å bruke gitt en forsinkelse av framdriften på Mongstad med 6 år?

Nyttårstale
Det er grunn til å minne om statsministerens nyttårstale 1. januar 2007 hvor han bl.a. sa følgende: "Vår visjon er at vi innen syv år skal få på plass den teknologien som gjør det mulig å rense utslipp av klimagasser. Det blir et viktig gjennombrudd for å få ned utslippene i Norge, og når vi lykkes tror jeg verden vil følge etter. Dette er et stort prosjekt for landet. Det er vår månelanding".

I St. meld nr. 1 (2008-2009) Nasjonalbudsjettet 2009 skriver Regjeringen videre: "Staten inngikk i 2006 en avtale med Statoil ASA om å etablere verdens største fullskala CO2-håndteringsanlegg ved det planlagte kraftvarmeverket på Mongstad. For å redusere teknisk og økonomisk risiko vil prosjektet foregå i to steg. Første steg er å etablere et testsenter for å utvikle og teste ny CO2-håndteringsteknologi. Andre steg er fullskala fangst, transport og lagring av CO2, som skal være på plass innen utløpet av 2014."

Regjeringen skriver sågar i St.prp. nr. 1 (2008-2009) Olje- og energidepartementet at: "Arbeidet med å realisere CO2-håndtering på Mongstad er godt i gang."

Miljø, forurensning

Foto: Luth

Siste rest av troverdighet
– Den siste rest av regjeringens troverdighet i miljøpolitikken er heftet til løftet om "månelandingen" på Mongstad. Nå har vi hatt tre tapte år når det gjelder å gjøre de viktige og riktige grep i miljø- og klimapolitikken. Det siste vi trenger er at regjeringen heller ikke her klarer å levere, sa Sponheim til Venstres landsstyre i dag.
– Så lang har heller ikke regjeringens håndtering av denne saken vært tillitskapende sier Sponheim. – Når forsikringen fra Regjeringen om at planene ligger fast består av at Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen får en toppbyråkrat fra eget departement til å ta kontakt med ledelsen i det statlig eide olje- og gasselskapet, i stedet for selv å kalle selskapet inn på teppet, vitner det om en regjering som er på full glideflukt bort fra de fleste av sine løfter i miljø- og klimapolitikken, hevder Sponheim.

Lars Sponheims tale til landsstyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**