Presenterte storsatsing på kultur

– Den aller største satsinga i Venstres alternative kulturbudsjett er satsinga på bibliotek, sa Trine Skei Grande i gårsdagens debatt om Familie- og kulturkomiteens budsjettinnstilling for 2009. I forbindelse med debatten om rammene for neste års statsbudsjett foreslo Venstre et kulturbudsjett som ligger omlag 138 mill. kroner høyere enn Regjeringens forslag, men fikk ikke flertall for dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Med dette som bakgrunn holdt Skei Grande bl.a. følgende innlegg i Stortinget i går:

– Den aller største satsinga i Venstres alternative kulturbudsjett er satsinga på bibliotek. Vi gjør ikke som SV og venter på framtida, og vi har også en annen innfallsvinkel til hva biblioteket er. Biblioteket er ikke bare de tingene som SVs representant ramset opp i sitt innlegg, biblioteket er også en veldig viktig brikke i et informasjonssamfunn for å takle de moderne utfordringene dette samfunnet står overfor. Derfor har vi ønsket å utvide både innkjøpsordningen for saksprosa, utvide innkjøpsordningen for skolebibliotek — både på barne- og ungdomsskole og på videregående skole — og vi har lagt inn en rekke enkelttiltak, alt fra det flerkulturelle biblioteket til bibliotekutvikling. Vi trenger noen slike motorer, og vi trenger noen som er med på å løfte bibliotekene i et moderne informasjonssamfunn. Det har vi vist hvordan vi kan gjøre innenfor rammene i årets budsjett.

Fosse-satsing
– Jeg har i den sammenheng lyst til å nevne at det er stor enighet om at vi har mulighet til å løfte vår store dramatiker, Jon Fosse. Jeg syns det er veldig spennende at Oslo skal bygge et nytt, stort hovedbibliotek, og at flere av Oslos kulturpolitikere har sagt at de kan gjøre en Fosse-satsing sammen. Det hadde vært spennende både for nasjonen, for norsk dramatikk og for Oslo.

Kunstutdanninger

– Venstre har også en bekymring knyttet til et annet budsjett, som jeg må si griper inn i dette budsjettet, og som jeg mener at vi ikke har tatt med i det store bildet. Det er bekymringen for kunstutdanningene våre — stipendpolitikken knyttet til dette, den manglende forskningen på området, og institusjonenes manglende økonomi. Jeg syns det er en svakhet ved Kulturløftet at man ikke klarer å se helheten mellom kunstutdanningene og kunstsatsinga.

Flerkultur og kulturminner
– I tillegg ønsker Venstre for n-te gang å løfte de flerkulturelle organisasjonene og institusjonene, og vi syns det er rart at man ikke har brukt muligheten i Mangfoldsåret til nettopp å løfte de institusjonene opp på et tilskuddsnivå som likner de nasjonale, norsk-etniske organisasjonene. Men vi er glad for at vi i hvert fall har fått litt støtte til kommentarer knyttet til nye institusjoner som Ungdomsfabrikken, som jo er en veldig spennende jobb, og til store deler av forslagene og merknadene når det gjelder Snelda.

– Venstre har også lagt inn et løft for folkemusikken, og vi er bekymret for utviklinga av Riksscenen. Vi har også ønsket å vise at vi ønsker sikkerhet for den allerede i denne budsjettbehandlingen.

– Vi har også et løft når det gjelder museer, og når det gjelder kulturminnevern. Kulturminnefondet har fått flere oppgaver under denne regjeringa, men ikke penger som står i forhold til dette. Og det mener jeg at vi må se på i denne sammenhengen, sjøl om det også ligger i et annet budsjett.

Skuespillere og dansere
– Til slutt skulle jeg egentlig skryte av Regjeringa, men så ble jeg litt forundret over komitébehandlinga. Venstre har lagt fram forslag i tidligere statsbudsjett om en skuespillerallianse — også det å lage pool av skuespillere og dansere — som gjør at det er mulig å bruke flere av dem på mer kreative måter. Vi har også fremmet dette for at det kan være en stor mulighet for mange skuespillere og dansere som begynner å nærme seg pensjonsalder, å bli brukt mer på norske scener.

– Det har vi lagt fram forslag om før. Det har vi blitt nedstemt på, men vi var kjempeglade da vi fant at dette er noe som statsråden ønsker å jobbe videre med. Men vi var veldig bekymret da vi la inn merknad om dette under komitebehandlinga, der regjeringspartiene ikke ønsket å støtte denne merknaden.

– Jeg tror at vi må tenke mer langsiktig i forhold til bruken av dansere og skuespillere, og mer kreativt, og at den institusjonstankegangen som vi har hatt på ansettelsespolitikken her, har ført til lite kreative løsninger. Så her må jeg si at jeg er positivt overrasket over statsråden, og litt skeptisk til regjeringspartiene i Stortinget.

Les Venstres hovedmerknad i budsjettinnstillingen her.
Les referat fra debatten her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**