Venstre og Sp ut av KPU

Kommuneplanutvalget (KPU) har i alle år vært identisk med formannskapet. Partiene i kommunestyret som ikke er medlem av formannskapet har siden 1995 hatt verv i KPU. Dette er nå avsluttet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Et flertall i kommunestyret 11.12.08 bestående av KrF, Ap, H og Sp har kastet Venstre og Sp ut av KPU. Siden 1995 bidro daværende ordfører Olav Sande (Sp) og kommunestyret til at partier som ikke er representert i formannskapet også skulle være medlemmer i KPU – med tale- og forslagsrett uten stemmerett. Denne ordningen ble videreført de to påfølgende perioder ved ordfører Tom Tvedt (Ap). Begrunnelsen var at KPU er et viktig utvalg for kommuneplanleggingen, og eventuelle konflikter kunne ryddes på plass gjennom en prosess før behandling av kommuneplanen i kommunestyret. Nå er det imidlertid slutt på dette og KPU er slanket. Demokratiet har tatt et steg tilbake.
Kun Frp og Venstre ønsket at alle partilistene som er representert i kommunestyret også skal ha plass i kommuneplanutvalget. -Utvalget er for stort med ni medlemmer – det er nok med syv, mener ordfører Tone Tvedt Nybø (KrF).

Det er litt interessant at Sp også støttet denne nyordningen der også Sp skal ut av KPU. Sp er således med på å kaste seg selv ut av KPU. Dette har imidlertid sin begrunnelse i en “avtale” på kammerset mellom Ap og Sps Jarle Bø. Denne går ut på at Ap gir fra seg et verv i KPU personlig til Jarle Bø – “for at han og Sp skal bidra til at Venstre kastes ut av KPU”. Denne ryddigheten kom på plass da kommunestyret valgte KPUs sammensetning på denne måten: Tone Tvedt Nybø (KrF), Gro Losvik (Ap), Sverre Nergaard (Ap), Jarle Bø (Sp), Kirsten Clausen (H), Kurt Randeberg (Frp) og Per Inge Kvindesland (Frp).

Bakgrunnen for denne forsinkelsen vedrørende kommunestyrets konstituering (fra 04.10.07) er klage på lovlighetskontroll overfor kommunestyret fremmet av Frp og V og påfølgende refs fra fylkesmannen (15.10.08). Fylkesmannen påtaler at kommunestyret ikke kunne bryte sitt eget delegeringsreglement, slik det ble gjort 04.10.07. Fylkesmannen avviser også at kommunestyret kunne endre sitt eget delegeringsreglement kun som en orienteringssak (13.03.08). Fylkesmannen vedtar at begge kommunestyrevedtakene 04.10.07 og 13.03.08 oppheves.
Kommunestyret har nå tilpasset seg dette og ryddet opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**