Ringsaker Venstre

er igang med 2009 for å nå målet om 9% på landsbasis og mange spennende aktiviteter for 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Sjur Alhaug og Anne j Roterud

Foto: A.Hovsto

Ringsaker Venstre planlegger nok et aktivt år med planer og møtevirksomhet.
Vi starter opp igjen mandag 2.februar med åpent medlemsmøte etter konstituering av nytt styre!
Leder Anne J Roterud innkaller:

Hei alle glade nye- gamle- Venstre- styremedlemmer i Ringsaker Venstre.
Et riktig godt nytt Venstreår ønskes dere alle! Vi går for 9 % i Valgåret 09!!!
Du innkalles herved til konstituerende styremøte, vi møtes hos Morten tirsdag 13. januar kl 20.00.
Agenda
1. overlevering av styrepapirer/ regnskap/ protokoller
2. konstituering
3. oppgaver og ansvar
4. handlingsplan
5. eventuelt
Vel møtt!
De som ikke kan møte, må gi beksjed snarest.
Komitémøter i oppvekst og omsorg starter opp 28.januar.
Gruppemøte mandag 2.februar forut for kommunestyremøte 4.februar. Følg med på vår nye kalender (til høyre på skjermen).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**