Krever forutsigbarhet for barne- og ungdomsorganisasjoner

Venstre er uenig i den nye forskriften fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), fordi forskriften griper inn i de frivillige organisasjonenes formål. Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) fratas nå statsstøtte fordi organisasjonens vedtekter ikke er i tråd med forskiftene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– I et tolerant samfunn er det viktig at politiske myndigheter ikke driver indirekte sensur gjennom tildeling av statstøtte. Samtidig er det avgjørende at barne- og ungdomsorganisasjoner har forutsigbare og langsiktige rammer for sin virksomhet, sier innstilt stortingskandidat for Hordaland Venstre, Lars-Henrik Paarup Michelsen.

ungdom

Det er Fordelingsutvalget som deler ut tilskudd til de landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjonene. Fordelingsutvalget er et eget forvaltningsorgan direkte underlagt BLD. Forskriften som regulerer tildelingene utarbeides av politisk ledelse i departementet.

Respekt for de frivillige organisasjonene
– Venstre mener at forskriften må følge spillereglene som er lagt i samarbeid mellom organisasjonene og departementet, og at det må gis gode overgangsordninger i forbindelse med endring av forskriften, sier Michelsen. – Det handler om å ha respekt for de frivillige organisasjonenes arbeid. Det kan ikke være slik at Regjeringen benytter dette regelverket for å nedkjempe holdninger de ikke liker.

Venstre registrerer at den nye forskriften for tildeling av tilskudd ble vedtatt i november 2007, og gjort gjeldende for tilskuddsåret 2008. De respektive organisasjonene har dermed hatt svært liten tid til å tilpasse seg den nye forskriften. Det kan også synes som om det er tilfeldig hvem som rammes fra år til år, noe som er svært uheldig i forhold til ønsket om langsiktige og forutsigbare rammer for barne- og ungdomsorganisasjonene.

Skolebarn

– Trenger langsiktige og forutsigbare rammer
For Frelsesarmeens barn og unge, som har mellom fem og seks tusen medlemmer, er avgjørelsen som nylig er fattet svært dramatisk. – Dette innebærer at organisasjonen mister ca 1,3 mill. kroner til sin drift "over natta", forteller Michelsen. – De fleste barne- og ungdomsorganisasjonene er svært avhengige av statstøtte for drift av sitt sentralledd. Dette illustrerer hvor viktig det er at politiske myndigheter gir disse organisasjonene forutsigbarhet uten å drive sensurpolitikk med statstøtten, avslutter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**