Vil ha styrket videreutdanning og strenge fagkrav

– Det er avgjørende viktig for god undervisning at lærerne er faglig kvalifiserte og trygge pedagoger, sier Venstres utdanningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum i en kommentar til undersøkelsen om matematikkundervisning på 8. trinn foretatt av Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Universitetet i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Odd Einar Dørum krever satsing på lærerne.

Odd Einar Dørum krever satsing på lærerne.
Foto: Rune Kongsro

Resultatene fra ILS-undersøkelsen er presentert i fredagens utgave av Aftenposten. Blant funnene er at matematikktimer på 8. trinn oppleves som monotone, og mangler variasjon når det gjelder oppgaver, organisering og intensitet i arbeidet. Samtidig påpekes det at en svært stor andel av lærerne mangler fordypning i faget de underviser i, og dette trekkes frem som en sentral forklaringsfaktor for det nedslående resultatet.

Ikke overrasket over resultatene
– Jeg er dessverre ikke overrasket. Det er åpenbart nødvendig å sette tydelige fag- og kompetansekrav til lærerne som underviser i de forskjellige fagene. Dette bør gjelde alle fag og alle trinn, understreker Dørum.

– Det er bra at kunnskapsminister Solhjell nylig har varslet at han vil vurdere å sette høyere fagkrav til lærerne. Dette har Venstre foreslått i lengre tid, men ikke fått støtte for hos regjeringspartiene, sier Dørum.

-Det er imidlertid viktig at lærerne gis mulighet til å oppfylle disse kravene gjennom en femårig lærerutdanning som gir rom for mer fordypning, samt at lærerne tilbys et mer omfattende system for videreutdanning. Videreutdanningen må gjelde for alle lærere i alle fag, ikke bare noen lærere i enkelte fag slik tilfellet er i dag. Her har kunnskapsministeren en jobb å gjøre, poengterer Dørum.

Krever satsing på lærerne
– Skal vi ha verdens beste skole må vi satse på lærerne. De må stilles større krav til, men samtidig gis mulighet til å oppfylle disse kompetansekravene, avslutter Dørum, som forutsetter at dette er et perspektiv som vil tillegges avgjørende vekt i den nye stortingsmeldingen om lærerutdanning som er ventet om et par uker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**