Radøy Venstre hadde sitt årsmøte måndag 12.januar

Nytt styre i Radøy Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Årsmøtet valde nytt styre på årsmøtet.

Sigstein Århus vart valt som leiar.
Styret har konstituert seg som følgjer;
Nestleiar: Arne Villanger
Skrivar : Frode Hervik
Kasserar: Bjørg T. Murberg
Styremedl: Sølvi Merete Mangerøy

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**