Sponheim: Regelverket er urimelig

Regelverket som gjør at hobbybønder som er permittert kan miste dagpenger er urimelig. Det sier Venstres leder Lars Sponheim i en kommentar til Haugesunds Avis i forbindelse med permitteringene ved Eramet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Lars Sponheim

Foto: Rune Kongsro

Sponheim mener at det er urimelig at bruk som er så små at det ikke kvalifiserer til statsstøtte skal kunne karakteriseres som næringsvirksomhet og dermed føre til reduksjon i dagpengeutbetalingen. Sponheim foreslår en grense på en omsetning på 30.000 kroner.

— Det tilsvarer 30—40 sauer, og burde ikke vært definert som næringsinntekt i det hele tatt. Driver du slik, er ikke driften definert som landbruk og du får ikke statsstøtte. Da er det en fritidssyssel, som ikke burde slå ut på dagpenger. Pusser du på en båt i fritiden blir du ikke straffet, sier Sponheim til Haugesunds Avis

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**