Need to know or nice to know?

NRK melder i dag at nysgjerrige helsearbeidere snoker i journalene til pasienter de ikke har noe med. Venstre har fått mange henvendelser om det som oppfattes som overgrep fra ansatte som snoker i deres opplysninger,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


NRK meldte i dag at Personvernkommisjonen peker i sin sluttrapport på hvor utsatt pasienter er for snoking i deres pasientjournaler.

Følgende henvendelse ble sendt inn til Venstre er fra en med dårlig erfaring: "Helsepersonell sier de må utveksle informasjon for å gi best mulig helsehjelp. Men hvorfor må de lese notat fra fortrolige samtaler med terapeuten? Hva og hvor mye må egentlig utveksles for å kunne gi forsvarlig helsehjelp?, skriver en som har henvendt seg til Venstre.

 Gunvald Ludvigsen

Gunvald Ludvigsen
Foto: Frode Fjeldstad

– Det som skal være en trygghet for pasienten kan fort bli en trussel hvis ikke personvernet ivaretas. Det er fortsatt forskjell på "need to know" og "nice to know", sier Gunvald Ludvigsen i Helse- og omsorgskomiteen.

Ingen kvalitetssikring
På Ahus var det en undersøkelse som viste at ansatte syntes det var så mye snoking i journaler at de foretrakk å bli behandlet på andre sykehus for å hindre at alle fikk tak i deres helseopplysninger. Vikarer låner andre passord og dermed blir det også vanskelig å sjekke i ettertid om innsynet i journalen egentlig var nødvendig.

 Helsepersonell frykter selv snoking i sine journaler.

Helsepersonell frykter selv snoking i sine journaler.
Foto: Microsoft

-Det finnes pr i dag ikke system som kvalitetssikrer at opplysningene i journalen er riktige. Venstre ønsker at det satses på elektronisk pasientjournaler, men det er en lang vei å gå før opplysningene faktisk kan brukes, sier Ludvigsen.

– I dag skrives svært omfattende journaler. Informasjonsmengden og type opplysninger må siles og kvalitetssikres før det kan brukes og hvem skal gjøre det?, spør Ludvigsen.

– Venstre ønsker at pasienten reelt kan få anledning til å nekte utlevering av personlige opplysninger, sier Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**