– Nå må det jobbes konstruktivt

Ingen er tjent med de stadige og vedvarende konfliktene knyttet til de midlertidige reingjerdene som har blitt stående i Finnmark i flere år, sier Venstres stortingsrepresentant Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vi har alle, uansett næring og interesser, et felles ansvar for å bidra, sier Venstres stortingsrepresentant Vera Lysklætt.

– Nå må det jobbes konstruktivt for å få til en løsning på problematikken rundt disse midlertidige reingjerdene som har blitt stående i flere år.

– Gjerder generelt gjør selvfølgelig arbeidet i næringa mye enklere og man hindrer sammenblanding av flokker, men da må det i så fall søkes om det dersom det er ønskelig å sette opp permanente gjerder. Det er vel ingen som ønsker lovløse tilstander og at det skal bli fritt fram for alle og enhver å kunne sette opp permanente byggverk over alt, sier Vera Lysklætt.

Finnmark, vidde, vinter, snø

Foto: Vera Lysklætt

– I det lange løp så vil reindriftsnæringa tjene på at det blir ryddet opp i disse gjerdesakene. Viser reindriftsnæringa selv en vilje til å rydde opp, vil de kunne oppleve å få en større velvilje og forståelse tilbake fra sine omgivelser i andre saker, sier Vera Lysklætt.

– Reindriftsnæringa står i en særstilling i Finnmark og den er helt avhengig av å spille på lag med resten av samfunnet. På den andre sida så må også resten av samfunnet ta inn over seg de spesielle utfordringene næringa står overfor i mange ulike sammenhenger. – Gjerde-saken handler ikke om å være for eller imot reindriftsnæringa – den handler om at også denne næringa må ta hensyn til sine omgivelser og spille på lag med dem. Derfor håper jeg at både reindriftsforvaltninga og reindriftas styrende organer kan ta tak i denne saken og få den løst så snart som mulig. Det vil alle være tjent med, avslutter Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**