Foreslår offentlig finansiert tannhelsebehandling

– Jeg er skuffet over at den rød-grønne regjeringen ikke har gjort noe allerede for å hjelpe svake grupper som ikke ser seg råd til å gå til tannlegen, forteller Kari Østervold Toft, som sitter i Venstres sentralstyre, til BT 21.01. – Dette er en like viktig velferdssak som andre saker regjeringen prioriterer, mener hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Fra Venstres programutkast:
Tannbehandling er for mange svært dyrt og mange oppsøker ikke tannlege før det er for sent og kostnadene blir unødvendig høye. Derfor foreslår nå Venstre i sitt utkast til program for neste periode at det innføres en offentlig finansiert tannhelsebehandling.

• I dag er utgiftene til tannhelse totalt 9 mrd hvorav Staten dekker ca. 2 mrd.

• Det finnes ingen faglig-medisinske grunner til at tannhelsebehandling skal skilles fra annen medisinsk helsebehandling.

• Dårlig tannhelse kan være sosialt stigmatiserende og årsak til store smerter.

Venstres programkomite foreslår at utsatte grupper og kronikere i større grad enn i dag blir prioritert gjennom en offentlig refusjonsordning. Venstre vil innføre en offentlig finansiert tannhelseordning som prioriterer unge, utsatte grupper og de med høye, nødvendige tannlegeutgifter.

I programutkastet foreslår man at det innføres en såkalt høykostnadsbeskyttelse som gjør at det offentlige dekker 50 prosent av nødvendige tannlegekostnader mellom 3.000 og 15.000 kroner årlig, og 85 prosent av kostnadene som overstiger 15.000 kroner,

Les mer om saken på bt.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**