Nominasjonsmøtet Hordaland Venstre

Nominasjonsmøte ble avholdt 6. februar på Stord Hotell i Leirvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hordaland Venstre har fastsett nominasjonsmøtet til 6. februar 2009 på Stord Hotell, Leirvik.

NOMINASJONSMØTET 6. FEBRUAR 2009 PÅ STORD HOTELL, LEIRVIK

kl. 17.00• Registrering
Kaffi og rundstykker

kl. 17.30• Sak 1. Opning og konstituering
Namneopprop
Val av møteleiarar
Val av møtereferentar
Val av fullmaktsnemnd
Val av teljekorps
Vedtak av forretningsorden

kl. 17.45• Pause

kl. 18.15• Innstilling frå fullmaktsnemnda

kl. 18.20• Sak 2. Godkjenning av innkalling

kl. 18.25• Sak 3. Godkjenning av program

kl. 18.30• Sak 4. Nominasjon
Nominasjonsnemnda si innstilling v/ leiar i nominasjonsnemnda Hans-Carl Tveit
• Generell debatt
• Røysting på kandidatar
• Val av tillitsvalde for vallista

kl. 21.00• Middag

Om nominasjonen ikkje vert ferdig innanfor det oppsette program, fortsett møtet etter middag og evt. laurdag morgon.

Ungdomskandidaten blogger fra nominasjonsmøtet!
Ungdomskandidat Runar B. Mæland vil live-blogge fra nominasjonsmøtet til Hordaland Venstre. — Lars Sponheim er selvskreven på førsteplass, men det knytter seg stor spenning til plassene under, forteller Mæland. — Det er mange som ikke får vært på selve møtet, men de får nå en mulighet til å få med seg resultatene “mens de skjer”.

I tillegg til hyppige oppdateringer, kan det godt være det dukker opp både lyd og bilder i løpet av møtet.

Runar B. Mæland blogger her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**