Velkommen til fylkesårsmøte

Da er det igjen duket for fylkesårsmøte i Hordaland Venstre, helgen 7. og 8. februar. Stord er vertskommune for utsendingene som blant annet skal behandle forslaget til nytt stortingsvalgsprogram. Sakspapirer er sendt ut til delegatene fra lokallagene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars Sponheim taler til Oslo Venstres årsmøte

Velkommen til fylkesårsmøte
Det blir et spennende møte der blant annet utkast til Venstres stortingsvalgsprogram skal behandles. Venstremedlemmene samles for å ta del i debatter og avstemminger om verneplikt, heroinbasert behandling for tunge rusmisbrukere og annet. I tillegg kommer behandling av vanlige årsmøtesaker, som regnskap og budsjett, og innkomne fråsegn.

Venstres leder Lars Sponheim har sittet i programkomiteen.

Hordaland Venstres nominasjonsmøte blir avholdt fredag 6. februar samme sted.

PROGRAM
7. og 8. februar 2009 Stord Hotell, Leirvik

Logo

LAURDAG:
kl. 10.00 Frammøte — registrering
kl. 10.30 Kulturelt innslag
•Helsing frå Stord sin ordførar Liv Kari Eskeland
•Helsing frå Stord Venstre
•Opning ved leiar i Hordaland Venstre, Mona H. Hellesnes
•Namneopprop
•Godkjenning av innkalling, sakliste, program og forretningsorden
•Val av dirigentar, fullmaktsnemnd, redaksjonsnemnder, referentar og teljekorps
kl. 11.00 Årsmelding og rekneskap
•Orientering om innkomne fråsegner
•Vedtak av antal fråsegner
•Orientering om handsaming av stortingsvalprogrammet
kl. 12.00 Innleiing til generell politisk debatt ved partileiar Lars Sponheim
kl. 13.00 Lunsj
kl. 14.00 Debatt
kl. 16.00 Pause
kl. 16.30 Fråsegner
•Val av valnemnd og landsmøteutsendingar
kl. 17.00 Organisasjonsdebatt
•Vedtak av handlingsplan/valkampplan
•Evt. vedtaksendringer
•Kontingent og budsjett
kl. 18.30 Suppleringsval til fylkesstyret. Val av valnemnd og landsmøteutsendingar
kl. 19.00 Slutt
kl. 20.30 Middag

Mona Haugland Hellesnes

SØNDAG:
kl. 09.30 Kulturelt innslag
kl. 09.40 Fråsegner
kl. 10.15 Handsaming av utkast til stortingsvalprogram
kl. 12.00 Pause
kl. 12.15 Handsaming av programmet fortset
kl. 13.30 Fråsegner
kl. 14.00 Slutt

Om nokon skulle ønskje lunsj på hotellet søndag, må det tingjast i resepsjonen laurdag morgon.

Sakspapirer
Saksliste årsmøtet
Program årsmøtet
Forslag til forretningsorden
Årsmelding
Regnskap08
Innkomne fråsegn
Handlingsplan09
Kontingent
Forslag til budsjett09
Suppleringsvalg
Valnemd
Landsmøteutsendinger
Endringsforslag Stortingsforslag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**