Bjerkholt gjenvalgt som leder

Boye Bjerkholt ble på torsdagens årsmøte gjenvalgt som leder av Skedsmo Venstre. Med seg i styret får han Terje Sørlien (nestleder), Lin Therese Bjørnstad Ruud og Marius Sæther.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Boye Bjerkholt

Foto: Venstre

På årsmøtet la Bjerkholt frem politisk regnskap etter Venstres første hele år i posisjon. Han trakk særlig frem vedtaket om bygging av både Kjeller skole og ny Asak skole i løpet av valgperioden, og pekte også på det igangsatte arbeidet med en egen klimahandlingsplan, mottak av flere flyktninger, økt åpningstid på biblioteket og økt støtte til lag og foreninger som tydelige Venstre-seire.

– Venstre gjør en forskjell, og vi får gjennomslag for mange av våre viktigste saker, konstaterte Bjerkholt.

Årsmøtet vedtok en uttalelse til støtte for Personvernkommisjonens forslag om å legge avgift på en del tiltak som svekker personvernet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**