La overvåkeren betale

Skedsmo Venstres årsmøte støtter Personvernkommisjonens forslag om å legge avgift på en del tiltak som svekker personvernet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kamera

Foto: Ukjent

Personvern er viktig for Venstre fordi det er fundamentalt for et demokrati hvor staten blir kontrollert av borgerne, og ikke omvendt. Dagens politikk fører dessverre til en alvorlig svekking av personvernet, og samfunnet er så godt som tappet for private soner hvor borgerne kan være i fred for overvåking og registrering.

For å snu denne utviklingen mener Skedsmo Venstre at vi trenger ny politikk. Juridiske og didaktiske virkemiddel må suppleres med økonomiske virkemiddel. Ved å sette en kostnad på tiltak som kan ha negativ effekt for personvernet, kan man sørge for at mange tiltak ikke blir realisert fordi de er for dyre.

Kameraovervåkning av det offentlige rom er et eksempel på tiltak som bør ilegges en avgift. Studier gjort av Datatilsynet viser at gater og torg i norske byer er fulle av registrerte og uregistrerte kamera. En kameraovervakingsavgift kombinert med bedre kontroll ville trolig ført til at mange av disse kameraene ville blitt fjernet fordi de ble ulønnsomme.

Skedsmo Venstre vil og styrke Datatilsynet i kampen for et styrket personvern. Datatilsynet bør tilføres mer ressurser, slik at de kan opprette avdelinger flere steder i landet. Videre må tilsynet få myndighet til å sanksjonere mot bedrifter /personer som bryt personvernlovene, slik Mattilsynet har myndighet til i dag innenfor sitt område.

Skedsmo Venstre vil:
• Innføre avgift på personvernkrenkende tiltak.
• Styrke Datatilsynet ved å opprette regionale avdelinger til Datatilsynet rundt om i landet, og gi tilsynet mulighet til å sanksjonere overfor bedrifter/personer som bryt personvernlovene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**