Temamøte: Rygge sivile lufthavn og samferdsel i Østfold

Åpent møte i Sarpsborg Rådhus, torsdag 5. februar kl 19.00. Innledere fra luftfartsnæringen, transportnæringen og transportkomiteen på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Målet er å få fylket vårt tilgodesett i Nasjonal transportplan.

Borghild Tenden foran Flytoget

Foto: Venstre

ANN-JORID PEDERSEN møter for Opplev Fredrikstad, DANIEL SKJELDAM for Norwegian, PÅL TANDBERG for RSL og BORGHILD TENDEN, nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Etter en innledning fra hver av dem, blir det åpnet for en debatt der alle kan delta.

Kveldens møteleder er RITA SLETNER, Østfold Venstres listetopp til høstens stortingsvalg.

Engasjert Rita Sletner

Foto: Finn Dale Iversen

Alle er hjertelig velkomne til et saklig, politisk nøytralt, møte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**