– Elektronisk merking av voldsutøvere ingen løsning

– En elektronisk fotlenke på voldutøvere høres besnærende ut, men dette har jeg ingen tro på, sier stortingsrepresentant og tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V). — En fotlenke vil gi falsk trygghet og vi beveger oss over en prinsipiell grense når vi begynner å merke mennesker elektronisk for å bekjempe kriminalitet, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dagbladet skriver at Arbeiderpartiet vil sette fotlenke på voldsmenn. Dørum mener vi må satse mye mer på å bekjempe vold i nære relasjoner og ta tak i de underliggende problemene, ikke merke folk elektronisk.

 Dørum tror ikke elektroniske fotlenker er løsningen på vold i nære relasjoner.

Dørum tror ikke elektroniske fotlenker er løsningen på vold i nære relasjoner.
Foto: Rune Kongsro

Sovepute
– Det er viktig med tiltak som gjør hverdagen for voldsofre tryggere, presiserer Dørum. Men en elektronisk fotlenke reiser en prinsipiell problemstilling om merking av mennesker som har sonet sin straff, fortsetter han. — Jeg frykter at dette blir en sovepute for arbeidet med vold i nære relasjoner, sier Dørum.

Dørum understreker at hjelpeapparatet må bygges opp, både for voldutøvere og voldsofre. Venstre fremmet for over et år siden et forslag om å opprette en uavhengig kommisjon som skulle gjennomgå de drapssakene som skyldes familievold. – Vi mener en slik kommisjon bør se på hvor mange av mennene som har fått et helse- og sosialfaglig tilbud før det har endt med drap, hvor mange som har gått i behandling og hvor mange som er politianmeldt for vold tidligere.

Hjelpeapparat
– Hvis få av gjerningsmennene har hatt kontakt med hjelpeapparatet, er det et signal om at det må satses mer på behandlingstilbud rettet mot voldsutøvere, forklarer Dørum.

– Jeg var svært fornøyd med at en enstemmig justiskomité gikk inn for å foreta en slik kartlegging, men skuffet over at vi ikke har hørt noe fra regjeringen. Enda mer skuffende blir det da å lese at Arbeiderpartiet i stedet foreslår løsninger som ikke tar tak i problemet, men som gjør politiet til en slags dataoperatør i stedet for å bruke ressursene på utrykning og forebyggende arbeid, sier en oppgitt Dørum.

Mer informasjon
• Les Venstres forslag om å oppnevne en kommisjon for å gjennomgå drapssaker med bakgrunn i vold i nære relasjoner.
• 18.03.2007: Nei til elektroniske fotlenker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**